Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2856Gminny Konkurs Przyrodniczy „Miłośnicy przyrody” w Chmielowie

Ogłoszenie ogólne
2014-05-23

15 maja 2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Chmielowie odbył
się V Gminny Konkurs Przyrodniczy pod hasłem „Miłośnicy przyrody 2014”. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z Miłkowa, Sarnówka, Szwarszowic, dwie reprezentacje z Bodzechowa, dwie reprezentacje z Szewny oraz gospodarze z Chmielowa. Gminny Konkurs Przyrodniczy „Miłośnicy przyrody” organizowany jest pod patronatem Wójta Gminy Bodzechów. Celem konkursu jest popularyzacja przyrody, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień przyrodniczych uczniów klas IV - VI szkół podstawowych oraz kształtowanie wśród uczniów postawy uczciwej rywalizacji.

Szkoły reprezentowane były przez następujące zespoły:
PSP Bodzechów I : Damian Gierczak, Natalia Snop -
- nauczyciel przygotowujący - mgr Dagmara Nowak
PSP Bodzechów II : Natalia Miazga, Joanna Wesołowska -
- nauczyciel przygotowujący - mgr Dagmara Nowak
PSP Chmielów : Natalia Kocznur, Agata Wójcicka -
- nauczyciel przygotowujący - mgr Monika Zięba.
PSP Miłków: Kinga Kucharska, Kornel Olszewski –
- nauczyciel przygotowujący - mgr Aleksandra Wesołowska
PSP Sarnówek : Natalia Bęben, Kacper Spychaj –
- nauczyciel przygotowujący - mgr Beata Wanat
PSP Szewna I : Wojciech Marzec, Paweł Suswał -
- nauczyciel przygotowujący - mgr Barbara Smoleń
PSP Szewna II : Zofia Mikołajczak, Karolina Zakrzewska -
- nauczyciel przygotowujący - mgr Barbara Smoleń
PSP Szwarszowice: Oliwia Mazur, Dominika Sałaga –
- nauczyciel przygotowujący - mgr Renata Podgórska

Uczniowie mieli w czasie 60 minut rozwiązać zestawy 12 pytań przygotowanych przez nauczycieli - opiekunów poszczególnych drużyn. Zawodnicy musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale również skutecznym komunikowaniem się i dobrą organizacją pracy w grupie. Poziom konkursu był bardzo wyrównany.

„Miłośnikami przyrody 2014” została reprezentacja uczniów z PSP Bodzechów II - Natalia Miazga i Joanna Wesołowska.

I miejsce - PSP Bodzechów II
II miejsce - PSP Bodzechów I oraz PSP Szewna I
III miejsce - PSP Chmielów.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny