Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 23-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
379B??kitny dzie? w Sarnwku

Ogoszenie kulturalne
2008-05-29

15 maja uczniowie Publicznej Szkoy Podstawowej im. Jana Pawa II w Sarnwku po raz pierwszy obchodzili Dzie Polskiej Niezapominajki. Przygotowywali si do tego wita ochoczo i starannie: zdobywali wiadomoci w Internecie, wykonali okolicznociowe ulotki i kartki z yczeniami oraz piknie udekorowali szko. Tego dnia wszystkich obowizywa bkitny strj,
a take dobry humor i yczliwo. Kl. IV przedstawia barwny monta sowno- muzyczny o tematyce ekologicznej. Zaproszony go, absolwent naszej szkoy, lenik z Nadlenictwa Marcule, Zdzisaw Wierzbicki w ciekawy sposb opowiada o potrzebie ochrony przyrody. Przekaza rwnie yczenia od swoich przeoonych i wrczy p. dyrektor Hannie Dzibka rozsady niezapominajek, ktre zostay uroczycie posadzone w ogrdku szkolnym.

Nastpnie uczniowie wraz z opiekunami i gociem wyszli na spacer po okolicy. Napotkanym osobom skadali yczenia, rozdawali ulotki oraz wykonane przez siebie bibukowe niezapominajki. Lenik opowiada o napotykanych rolinach i ich znaczeniu w przyrodzie.

wito niezapominajki byo pikn lekcj, uczniowie mieli okazj w niekonwencjonalny sposb poszerzy swoje wiadomoci o otaczajcej nas przyrodzie. Nad przebiegiem imprezy czuway jej pomysodawczynie - nauczycielki: Emilia Skiewicz, Beata Wanat i Katarzyna abuszewska, ktre zapewniaj, e wpisze si ona na stae do szkolnego kalendarza, a z roku na rok bdzie atrakcyjniejsza i bardziej rozpropagowana wrd okolicznej ludnoci.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny