STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 07-10-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
14168cieka przyrodniczo-kulturowa
Trasa czerwona

       Z przystanku autobusowego znajdujcego si obok szkoy skrcamy w ulic Kunowsk i wdrujemy na zachd w kierunku Kunowa zgodnie z zaznaczon tras rowerow. Po lewej stronie znajduje si pasmo Wzgrz Chmielowskich poronite drzewami ze skaami z biaego piaskowca. W odlegoci ok. 200 m od szkoy, po prawej stronie, znajduje si figura przydrona z 1902 r. W latach 60 XX w. obok krzya staa kunia. Dochodzimy do ul. Jezirki i tu moemy zboczy z trasy, aby zobaczy ruiny myna i hustan aw oraz pozostaoci po starych stawach pohutniczych - jest to teren prywatny.

       Idc dalej ul. Kunowsk mijamy po lewej stronie starodrzew lipowo-dbowy z piknymi okazami drzew. Za starodrzewiem znajduje si wejcie do Zimnego Dou, do ktrego warto wej ze wzgldu na swoisty mikroklimat, uksztatowanie terenu (zjawisko osuwania ziemi) oraz wystpowanie ciekawej rolinnoci, m.in. powojnika alpejskiego. Po wyjciu z wwozu na drog asfaltow kierujac si na zachd, znajdujemy si w najwikszej czci doliny rzeki Kamiennej - szeroko teje doliny wynosi zaledwie 300 m. Wdrujc dalej, po prawej stronie trasy moemy podziwia ki zwane szewieskimi ze starymi wierzbami i ciekaw rolinnoci. Po lewej stronie mamy Buczyn, na ktrej znaleziono garniec denarw rzymskich (II - III w. n.e.) zwany ''chmielowskim skarbem''.

       Obok drogi mona odpocz, bowiem tu znajduje si przystanek z miejscem do rekreacji. Dalsz wdrwk prowadzimy do miejscowoci Udzicw mijajc po drodze Buczynkowy D i Cyganki (okoo 100 m dalej przy drodze asfaltowej znajduje si rdo, do ktrego jedzi wielu mieszkacw Ostrowca w. i okolicznych miejscowoci). Tu skrcamy w lew stron kierujc si na poudnie do wwozu, z ktrego wychodzc na wzgrze moemy podziwia panoram okolicy idc drog poln w kierunku poudniowo-wschodnim, ktra zmierza do wwozu prowadzcego do Chmielowa.

       Pikne widoki towarzysz nam a do wejcia do wwozu lessowego, ktrym schodzimy do wsi. W poowie drogi , w miejscu gdzie skarpa wwozu jest niska, moemy odpocz, zrelaksowa si, rozpali ognisko, bdc cay czas w kontakcie z przyrod. Tu rwnie znajduje si przystanek z miejscem do rekreacji. Kierujc si do wsi moemy na stokach wwozu zobaczy zachowane fragmenty rolinnoci stepowej m.in. wini karowatej. Nieco niej, gdzie skarpy wwozu s wysokie, porastaj je akacje, morwy, dby - ich korzenie tworz pikne kompozycje podobne do lian. Podczas naszej wdrwki moemy spotka sarny, lisy, zajce, baanty, kuropatwy. Wychodzc z wwozu zmierzamy w kierunku wschodnim kierujc si do przystanku autobusowego koo szkoy.

       Czekajc na autobus linii 37 moemy odpocz na terenia szkoy, bd na nabrzeu rzeki Kamiennej.


Trasa niebieska

       Z przystanku autobusowego znajdujcego si obok szkoy skrcamy w ulic Ostrowieck. Po lewej stronie mijamy Publiczn Szko Podstawow, ktrej jeden z budynkw pochodzi z 1924 r. Dochodzimy do budynku remizy straackiej i ogldamy figur w. Jana Nepomucena z 1804 r. Figura z piaskowca stoi na cokole kamiennym o przekroju kwadratu. Figura stoi blisko Kamiennej, ktra czsto zalewaa okolicznych mieszkacw, wic ma ona broni od powodzi i obmowy. Wdrujemy dalej a do ulicy Wiosennej, ktra znajduje si naprzeciw rzeki. Ulic Wiosenn idziemy na poudnie (za ostatnim domem gdzie koczy si droga asfaltowa mona idc na wprost ok. 100 m wej do wwozu skrcajcego na wschd, aby zobaczy kolorowe skaki), za ostatnim domem drog poln idziemy w gr, po lewej stronie mijamy Wierzyc, natomiast po prawej, na polu pp. Jdrzejewskich mona obejrze odkryte dymarki pochodzce z okresu rzymskiego I - III w. n.e.

       Nieco wyej znajduje si przystanek z miejscem do rekreacji, z ktrego moemy spojrze na przeciwlegy brzeg Kamiennej, na miejsce gdzie znajdowao si cmentarzysko lub podziwia panoram Ostrowca i grnej czci Chmielowa oraz k: Bielin i wirzanek przylegajcych do Czstocic. Dalej droga prowadzi wwozem do wzgrza, z ktrego roztacza si pikna panorama na pnocn cz naszej okolicy. Wdrujemy a do ''krzyowych drg'' zostawiajc po lewej stronie wwz zwany Sikorcem.

       Tu mamy do wyboru trzy opcje: albo zej do wirny wwozem zwanym Kozowiec, po drodze spotykajc pozostaoci po kurhanach i ruiny zamczyska z XVI w., odpocz na przystanku z miejscem do rekreacji i wrci autobusem linii 8, bd wrci do ''krzyowych drg'' i kontynuowa wdrwk drog stanowic granic Chmielowa i wirny. Mona rwnie od razu skierowa si na drog stanowic granic dwch miejscowoci, aby doj do punktu widokowego (250,5 m n.p.m.), z ktrego roztacza si przepikny widok na Gry witokrzyskie, lasy Przedgrza Ieckiego, Kunw i Ostrowiec.

       Nastpnie schodzimy w d drog poln kierujc si na pnoc do wwozu Haliska (ktry koczy si 150 m od przystanku przy szkole), ktrego nazwa zwizana jest z legend o dziewczynie o takim wanie imieniu. Po drodze spotykamy kamie, pod ktrym, jak gosi legenda, spoczywa wanie Haliska. Podczas naszej wdrwki moemy spotka sarny, lisy, zajce, baanty, kuropatwy. Czekajc na autobus linii 37 moemy odpocz na terenie szkoy bd na nabrzeu rzeki Kamiennej.


Trasa ta

       Z przystanku autobusowego znajdujcego si obok szkoy (budynek szkoy z 1924 r.) skrcamy w ul. Kunowsk, a nastpnie w pierwsz drog poln w kierunku poudniowym midzy dwoma domami drewnianymi wchodzc do wwozu Haliska, ktrego nazwa zwizana jest z legend o dziewczynie o takim wanie imieniu.

Po drodze spotykamy kamie, pod ktrym, jak gosi legenda, spoczywa wanie Haliska. Idziemy drog w gr do punktu widokowego (250,5 m n.p.m.), z ktrego roztacza si przepikny widok na Gry witokrzyskie, lasy Przedgrza Ieckiego, Kunw i Ostrowiec. Nastpnie trasa prowadzi do wwozu, na pocztku lessowego z podoem skalnym, na kocu ktrej obok lasku brzozowego znajduje si przystanek z miejscem do rekreacji.

       Dalej droga prowadzi w d wwozem zwanym Biaa Droga, ktrego zbocza s ze ska biaego piaskowca, u wylotu znajduje si brama skalna. Po wyjciu z Biaej Drogi skrcamy w lewo i wdrujemy wzdu zbocza z du iloci odkrytych ska, ktre byy eksploatowane jeszcze w latach siedemdziesitych ubiegego wieku i stanowiy doskonay materia budowlany. Obecnie poronite s drzewami, jaowcami, r, berberysem, a w okresie jesiennym rosn tu grzyby. Dochodzimy do kolejnego lessowego wwozu, ktry prowadzi do drogi wirna - Biechw, lecz nie wchodzimy do niego. Skrcamy w prawo i docieramy do rda z bardzo dobr wod, ktra ma waciwoci lecznicze (sprawdzone) - leczy choroby oczu.

       Teren wok rda obecnie nie zagospodarowany. Prbujemy wod, odpoczywamy, aby dalej kierujc si na zachd wdrowa Gajem, w ktrym spotka mona dziki, sarny, lisy zajce, baanty, kuropatwy oraz sucha piewu ptakw. Wwz ten prowadzi do Biechowa i w dalszej czci jest bardziej dziewiczy. Po przejciu ok. 200 m skrcamy w gr kierujc si do Kroniec. Tu czekaj na nas pikne widoki okolicy oraz doliny schodzcej w kierunku wsi. Z Kroniec kierujemy si drog poln do wwozu Chmielw - Udzicw Grny, gdzie skarpy s wysokie, porastaj je akacje, morwy, dby - ich korzenie tworz pikne kompozycje podobne do lian. Wychodzc z wwozu zmierzamy w kierunku wschodnim kierujc si do przystanku autobusowego obok szkoy lub idc kami wzdu brzegu Kamiennej moemy podziwia wyczyny bobrw, ktre zadomowiy si w Chmielowie.

       Czekajc na autobus linii 37 moemy odpocz na terenie szkoy bd na nabrzeu rzeki Kamiennej.

       Obok szkoy, nad Kamienn znajduje si uporzdkowany brzeg - mini plaa i przysta kajakowa.Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny