Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-01-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8959Ścieżka przyrodniczo-kulturowa
Trasa czerwona

       Z przystanku autobusowego znajdującego się obok szkoły skręcamy w ulicę Kunowską i wędrujemy na zachód w kierunku Kunowa zgodnie z zaznaczoną trasą rowerową. Po lewej stronie znajduje się pasmo Wzgórz Chmielowskich porośnięte drzewami ze skałami z białego piaskowca. W odległości ok. 200 m od szkoły, po prawej stronie, znajduje się figura przydrożna z 1902 r. W latach 60 XX w. obok krzyża stała kuźnia. Dochodzimy do ul. Jeziórki i tu możemy zboczyć z trasy, aby zobaczyć ruiny młyna i „hustaną ławę” oraz pozostałości po starych stawach pohutniczych - jest to teren prywatny.

       Idąc dalej ul. Kunowską mijamy po lewej stronie starodrzew lipowo-dębowy z pięknymi okazami drzew. Za starodrzewiem znajduje się wejście do Zimnego Dołu, do którego warto wejść ze względu na swoisty mikroklimat, ukształtowanie terenu (zjawisko osuwania ziemi) oraz występowanie ciekawej roślinności, m.in. powojnika alpejskiego. Po wyjściu z wąwozu na drogę asfaltową kierujac się na zachód, znajdujemy się w największej części doliny rzeki Kamiennej - szerokość tejże doliny wynosi zaledwie 300 m. Wędrując dalej, po prawej stronie trasy możemy podziwiać łąki zwane szewieńskimi ze starymi wierzbami i ciekawą roślinnością. Po lewej stronie mamy Buczynę, na której znaleziono garniec denarów rzymskich (II - III w. n.e.) zwany ''chmielowskim skarbem''.

       Obok drogi można odpocząć, bowiem tu znajduje się przystanek z miejscem do rekreacji. Dalszą wędrówkę prowadzimy do miejscowości Udziców mijając po drodze Buczynkowy Dół i Cyganki (około 100 m dalej przy drodze asfaltowej znajduje się źródło, do którego jeździ wielu mieszkańców Ostrowca Św. i okolicznych miejscowości). Tu skręcamy w lewą stronę kierując się na południe do wąwozu, z którego wychodząc na wzgórze możemy podziwiać panoramę okolicy idąc drogą polną w kierunku południowo-wschodnim, która zmierza do wąwozu prowadzącego do Chmielowa.

       Piękne widoki towarzyszą nam aż do wejścia do wąwozu lessowego, którym schodzimy do wsi. W połowie drogi , w miejscu gdzie skarpa wąwozu jest niska, możemy odpocząć, zrelaksować się, rozpalić ognisko, będąc cały czas w kontakcie z przyrodą. Tu również znajduje się przystanek z miejscem do rekreacji. Kierując się do wsi możemy na stokach wąwozu zobaczyć zachowane fragmenty roślinności stepowej m.in. wiśni karłowatej. Nieco niżej, gdzie skarpy wąwozu są wysokie, porastają je akacje, morwy, dęby - ich korzenie tworzą piękne kompozycje podobne do lian. Podczas naszej wędrówki możemy spotkać sarny, lisy, zające, bażanty, kuropatwy. Wychodząc z wąwozu zmierzamy w kierunku wschodnim kierując się do przystanku autobusowego koło szkoły.

       Czekając na autobus linii 37 możemy odpocząć na terenia szkoły, bądź na nabrzeżu rzeki Kamiennej.


Trasa niebieska

       Z przystanku autobusowego znajdującego się obok szkoły skręcamy w ulicę Ostrowiecką. Po lewej stronie mijamy Publiczną Szkołę Podstawową, której jeden z budynków pochodzi z 1924 r. Dochodzimy do budynku remizy strażackiej i oglądamy figurę św. Jana Nepomucena z 1804 r. Figura z piaskowca stoi na cokole kamiennym o przekroju kwadratu. Figura stoi blisko Kamiennej, która często zalewała okolicznych mieszkańców, więc ma ona bronić od powodzi i obmowy. Wędrujemy dalej aż do ulicy Wiosennej, która znajduje się naprzeciw rzeki. Ulicą Wiosenną idziemy na południe (za ostatnim domem gdzie kończy się droga asfaltowa można idąc na wprost ok. 100 m wejść do wąwozu skręcającego na wschód, aby zobaczyć kolorowe skłałki), za ostatnim domem drogą polną idziemy w górę, po lewej stronie mijamy Wierzycę, natomiast po prawej, na polu pp. Jędrzejewskich można obejrzeć odkryte dymarki pochodzące z okresu rzymskiego I - III w. n.e.

       Nieco wyżej znajduje się przystanek z miejscem do rekreacji, z którego możemy spojrzeć na przeciwległy brzeg Kamiennej, na miejsce gdzie znajdowało się cmentarzysko lub podziwiać panoramę Ostrowca i górnej części Chmielowa oraz łąk: Bielin i Świrzanek przylegających do Częstocic. Dalej droga prowadzi wąwozem do wzgórza, z którego roztacza się piękna panorama na północną część naszej okolicy. Wędrujemy aż do ''krzyżowych dróg'' zostawiając po lewej stronie wąwóz zwany Sikorcem.

       Tu mamy do wyboru trzy opcje: albo zejść do Świrny wąwozem zwanym Kozłowiec, po drodze spotykając pozostałości po kurhanach i ruiny zamczyska z XVI w., odpocząć na przystanku z miejscem do rekreacji i wrócić autobusem linii 8, bądź wrócić do ''krzyżowych dróg'' i kontynuować wędrówkę drogą stanowiącą granicę Chmielowa i Świrny. Można również od razu skierować się na drogę stanowiącą granicę dwóch miejscowości, aby dojść do punktu widokowego (250,5 m n.p.m.), z którego roztacza się przepiękny widok na Góry Świętokrzyskie, lasy Przedgórza Iłżeckiego, Kunów i Ostrowiec.

       Następnie schodzimy w dół drogą polną kierując się na północ do wąwozu Haliska (który kończy się 150 m od przystanku przy szkole), którego nazwa związana jest z legendą o dziewczynie o takim właśnie imieniu. Po drodze spotykamy kamień, pod którym, jak głosi legenda, spoczywa właśnie Haliska. Podczas naszej wędrówki możemy spotkać sarny, lisy, zające, bażanty, kuropatwy. Czekając na autobus linii 37 możemy odpocząć na terenie szkoły bądź na nabrzeżu rzeki Kamiennej.


Trasa żółta

       Z przystanku autobusowego znajdującego się obok szkoły (budynek szkoły z 1924 r.) skręcamy w ul. Kunowską, a następnie w pierwszą drogę polną w kierunku południowym między dwoma domami drewnianymi wchodząc do wąwozu Haliska, którego nazwa związana jest z legendą o dziewczynie o takim właśnie imieniu.

Po drodze spotykamy kamień, pod którym, jak głosi legenda, spoczywa właśnie Haliska. Idziemy drogą w górę do punktu widokowego (250,5 m n.p.m.), z którego roztacza się przepiękny widok na Góry Świętokrzyskie, lasy Przedgórza Iłżeckiego, Kunów i Ostrowiec. Następnie trasa prowadzi do wąwozu, na początku lessowego z podłożem skalnym, na końcu której obok lasku brzozowego znajduje się przystanek z miejscem do rekreacji.

       Dalej droga prowadzi w dół wąwozem zwanym Biała Droga, którego zbocza są ze skał białego piaskowca, u wylotu znajduje się brama skalna. Po wyjściu z Białej Drogi skręcamy w lewo i wędrujemy wzdłuż zbocza z dużą ilością odkrytych skał, które były eksploatowane jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i stanowiły doskonały materiał budowlany. Obecnie porośnięte są drzewami, jałowcami, różą, berberysem, a w okresie jesiennym rosną tu grzyby. Dochodzimy do kolejnego lessowego wąwozu, który prowadzi do drogi Świrna - Biechów, lecz nie wchodzimy do niego. Skręcamy w prawo i docieramy do źródła z bardzo dobrą wodą, która ma właściwości lecznicze (sprawdzone) - leczy choroby oczu.

       Teren wokół źródła obecnie nie zagospodarowany. Próbujemy wodę, odpoczywamy, aby dalej kierując się na zachód wędrować Gajem, w którym spotkać można dziki, sarny, lisy zające, bażanty, kuropatwy oraz słuchać śpiewu ptaków. Wąwóz ten prowadzi do Biechowa i w dalszej części jest bardziej dziewiczy. Po przejściu ok. 200 m skręcamy w górę kierując się do Kroniec. Tu czekają na nas piękne widoki okolicy oraz doliny schodzącej w kierunku wsi. Z Kroniec kierujemy się drogą polną do wąwozu Chmielów - Udziców Górny, gdzie skarpy są wysokie, porastają je akacje, morwy, dęby - ich korzenie tworzą piękne kompozycje podobne do lian. Wychodząc z wąwozu zmierzamy w kierunku wschodnim kierując się do przystanku autobusowego obok szkoły lub idąc łąkami wzdłuż brzegu Kamiennej możemy podziwiać wyczyny bobrów, które zadomowiły się w Chmielowie.

       Czekając na autobus linii 37 możemy odpocząć na terenie szkoły bądź na nabrzeżu rzeki Kamiennej.

       Obok szkoły, nad Kamienną znajduje się uporządkowany brzeg - mini plaża i przystań kajakowa.Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny