Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
215Ścieżka kapliczkowa
       Chmielów i Szewna należały do tej samej parafii, aż do lat 60 XX w. Wędrując po tej okolicy można napotkać liczne kapliczki szafkowe, krzyże i figury przydrożne. Pełniły one wieloraką funkcję: znaków granicznych czy orientacyjnych w bezmiarze chłopskich zagonów, ale najczęściej służyły ochronie życia i mienia wsi. Opracowany przez nas szlak wiedzie od wsi Chmielów położonej przy trasie Radom -Rzeszów droga Nr 9. (zjazd z wiaduktu w Boksycce), z Ostrowca dojazd autobusem MPK Nr 37.

      Wędrówkę ''Śladami kultury i tradycji wsi polskiej - historia i dzieje kapliczek przydrożnych'' zaczynamy od kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej z cudownym obrazem patronki. W 1961r kościół spłonął ale obraz zachował się nieuszkodzony. Przed kościołem wybudowano w 1998 r grotę z figurką Matki Boskiej z Lourd upamiętniając w ten sposób starą kapliczkę szafkową zbudowaną na topoli.

      Wychodzimy z placu kościelnego i idziemy 400m w kie-runku południowym. Po przejściu przez most skręcamy na zachód i idziemy polną ścieżką wzdłuż Kamiennej. Droga ta w XV w. prowadziła do mostu in willa Chmielów, na którym nie pobierano myta od furmanów jadących od Sandomierza i Opatowa do Radomia.

   

      Idąc dalej ul. Ostrowiecką po przejściu 250m. po południowej stronie drogi krzyż z Chrystusem ukrzyżowanym. Na froncie cokołu napis: D.O.M./ Na Chwałę panu Bogu/ w Trójcy Jedynemu/ i pamiątką Męki Zbawiciela /Krzyż ten wystawili Józef/ i Agnieszka z Szczurków Stoykowie. Włościanie Wsi Chmielowa /przechodniu pobożny! West/ chniej o pomyślność żyjących/ a o pokój wiekuisty zmarłych/ Rok :1855. Krzyż postawiono w podzięce za przeżycie z epidemii cholery jaka panowała w tym czasie w naszej okolicy.

      Skręcamy na południe i po przejściu 200m. do ul. Kunowskiej stoimy przy krzyżu kamiennym z piaskowca. Na krzyżu Chrystus metalowy ukrzyżowany. Na cokole kamiennym z piaskowca napis: Z krzyża boleści / Baranku Boży /Spojrzyj na Ziemię / wysłuchaj wołania/niech się twe serce dla dzieci otworzy/zlituj się Ojcze/ wysłuchaj /nas Panie /Chmielów /1902 R. W latach 60 XX w obok krzyża była kuźnia. Wyruszamy w kierunku wschodnim i dochodzimy do roz-widlenia ulic. Po lewej stronie mijamy budynek Publicznej Szkoły Podstawowej wybudowany w 1925 r. i idziemy ul. Ostrowiecką 200m. Dochodzimy do budynku remizy strażackiej i oglądamy figurę św. Jana Nepomucena.

      Figura z pias-kowca stoi na cokole kamiennym o przekroju kwadratu. Na froncie cokołu napis: Fundowa / li Franciszek / i Rozalia Dro / zdowscy/ R 1804/ D.21 dip. Figura stoi blisko Kamiennej, która często zalewała okolicznych mieszkańców, więc ma ona bronić od powodzi i obmowy.

      Dalej wędrujemy ul. Ostrowiecką w kierunku wschodnim. Po przejściu 700m po stronie południowej drogi, piękny, strzelisty, neogotycki krzyż z piaskowca z Chrystusem Ukrzyżowanym. Na frontowej płaszczyźnie napis w części nieczytelny .../ Kwapisowa / w 1871 r. Wszystkie krzyże i figury przydrożne zbudowane są z piaskowca chmielowskiego, który był łamany jeszcze w latach 70 XX w. i służył głównie do budowy fundamentów domów.

      Mijamy ostanie domy Chmielowa i jesteśmy w Ostrowcu-Św. na ul. Chmielowskiej. Idziemy 1,6 km przez dzielnicę Częstocice. Po prawej stronie budynek starego dworku, w którym w okresie od 1921 do 1953 miał siedzibę Urząd Gminy, a później przychodnia lekarska dla miejscowości Chmielów i Szewna. Przechodzimy przez mostek na rzece Modle i po lewej stronie przy ul. Szewieńskiej mijamy krzyż z Chrystusem ukrzyżowanym na kwadratowym cokole bez napisu. Krzyż ten stał w parku otaczającym pałac hrabiego Wielopolskiego, który był właścicielem Częstocic.

      Idziemy dalej ul. Szewieńską. Po prawej stronie mijamy piękne kamienne lwy pilnujące wjazdu do pałacu Wielopolskich, w którym obecnie znajduje się Muzeum Archeologiczno - Historyczne. Po przejściu 850m po zachodniej stronie drogi na monumentalnym cokole figurka Matki Boskiej Różańcowej zespolona z figurkami po lewej i prawej stronie ss.Dominika i Katarzyny Sierzeńskiej. Po lewej stronie monumentu pozostałości 3 słupków z ogrodzenia. Na frontowej ścianie cokołu mało czytelny napis: Anno 1788/ DIF 25 juni /Fund.......Figurka stoi na granicy miasta Ostrowca i miejscowości Szewna przy skrzyżowaniu ulic Zofiówka i Armii Krajowej. Jesteśmy na terenie gm. Bodzechów.

      Idziemy ul. Armii Krajowej ok.300 m na skrzyżowaniu z ul. Kielecką po lewej stronie piękne Gimnazjum z halą sportową, a po prawej stronie obok sklepu stoi krzyż kamienny z piaskowca. Na froncie cokołu prawie nie czytelny napis: D.O.M./ .../Niech....Twa dobroć.. Fundatorowie / Jakub i Magdalena KOLATROWICZOWIE / proszę o westchnienie /d;(?) listopada 1842r.


      Przechodzimy przez skrzyżowanie i jesteśmy na ul. Armii Ludowej. Po lewej stronie XIXw. cmentarz a po prawej barokowy kościół wzniesiony latach 1775-77r. otoczony murem i kaplicami z XVII w. Tworzy zespół z plebanią, organistówką, wikarówkami i schodami z piękną bramą z początku XX w. wykonaną ze szkła i stali przez hutników ostrowieckich.      Na placu kościelnym figura św. Mikołaja patrona kościoła, a przy aptece piękna figurka Matki Boskiej Różańcowej.

      Schodząc w dół ul. Armii Ludowej 700 m. za kościołem po stronie prawej barokowa figurka Dzieciątka Jezus siedzącego na globie posadowiona na kolumnie toskańskiej stojącej na cokole o przekroju kwadratowym, wyko-nana z piaskowca. Na froncie cokołu płaskorzeźba Chrystusa upadającego pod ciężarem krzyża, nad nią napis: ECCE HOMO. Na lewostronnej płaszczyźnie cokołu (herb?) w narożach zaś litery: W/S/Z/C/ pod tym napis RCTA ANNO DOMINI/1707 DE 15 LIV. Na tym kończymy naszą wędrówkę. Wracamy pod kościół i autobusem MPK nr 16 lub 4 dojeżdżamy do Ostrowca, skąd autobusem nr 37 wracamy do Chmielowa.

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny