Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-01-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8910Ścieżka kapliczkowa
       Chmielów i Szewna należały do tej samej parafii, aż do lat 60 XX w. Wędrując po tej okolicy można napotkać liczne kapliczki szafkowe, krzyże i figury przydrożne. Pełniły one wieloraką funkcję: znaków granicznych czy orientacyjnych w bezmiarze chłopskich zagonów, ale najczęściej służyły ochronie życia i mienia wsi. Opracowany przez nas szlak wiedzie od wsi Chmielów położonej przy trasie Radom -Rzeszów droga Nr 9. (zjazd z wiaduktu w Boksycce), z Ostrowca dojazd autobusem MPK Nr 37.

      Wędrówkę ''Śladami kultury i tradycji wsi polskiej - historia i dzieje kapliczek przydrożnych'' zaczynamy od kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej z cudownym obrazem patronki. W 1961r kościół spłonął ale obraz zachował się nieuszkodzony. Przed kościołem wybudowano w 1998 r grotę z figurką Matki Boskiej z Lourd upamiętniając w ten sposób starą kapliczkę szafkową zbudowaną na topoli.

      Wychodzimy z placu kościelnego i idziemy 400m w kie-runku południowym. Po przejściu przez most skręcamy na zachód i idziemy polną ścieżką wzdłuż Kamiennej. Droga ta w XV w. prowadziła do mostu in willa Chmielów, na którym nie pobierano myta od furmanów jadących od Sandomierza i Opatowa do Radomia.

   

      Idąc dalej ul. Ostrowiecką po przejściu 250m. po południowej stronie drogi krzyż z Chrystusem ukrzyżowanym. Na froncie cokołu napis: D.O.M./ Na Chwałę panu Bogu/ w Trójcy Jedynemu/ i pamiątką Męki Zbawiciela /Krzyż ten wystawili Józef/ i Agnieszka z Szczurków Stoykowie. Włościanie Wsi Chmielowa /przechodniu pobożny! West/ chniej o pomyślność żyjących/ a o pokój wiekuisty zmarłych/ Rok :1855. Krzyż postawiono w podzięce za przeżycie z epidemii cholery jaka panowała w tym czasie w naszej okolicy.

      Skręcamy na południe i po przejściu 200m. do ul. Kunowskiej stoimy przy krzyżu kamiennym z piaskowca. Na krzyżu Chrystus metalowy ukrzyżowany. Na cokole kamiennym z piaskowca napis: Z krzyża boleści / Baranku Boży /Spojrzyj na Ziemię / wysłuchaj wołania/niech się twe serce dla dzieci otworzy/zlituj się Ojcze/ wysłuchaj /nas Panie /Chmielów /1902 R. W latach 60 XX w obok krzyża była kuźnia. Wyruszamy w kierunku wschodnim i dochodzimy do roz-widlenia ulic. Po lewej stronie mijamy budynek Publicznej Szkoły Podstawowej wybudowany w 1925 r. i idziemy ul. Ostrowiecką 200m. Dochodzimy do budynku remizy strażackiej i oglądamy figurę św. Jana Nepomucena.

      Figura z pias-kowca stoi na cokole kamiennym o przekroju kwadratu. Na froncie cokołu napis: Fundowa / li Franciszek / i Rozalia Dro / zdowscy/ R 1804/ D.21 dip. Figura stoi blisko Kamiennej, która często zalewała okolicznych mieszkańców, więc ma ona bronić od powodzi i obmowy.

      Dalej wędrujemy ul. Ostrowiecką w kierunku wschodnim. Po przejściu 700m po stronie południowej drogi, piękny, strzelisty, neogotycki krzyż z piaskowca z Chrystusem Ukrzyżowanym. Na frontowej płaszczyźnie napis w części nieczytelny .../ Kwapisowa / w 1871 r. Wszystkie krzyże i figury przydrożne zbudowane są z piaskowca chmielowskiego, który był łamany jeszcze w latach 70 XX w. i służył głównie do budowy fundamentów domów.

      Mijamy ostanie domy Chmielowa i jesteśmy w Ostrowcu-Św. na ul. Chmielowskiej. Idziemy 1,6 km przez dzielnicę Częstocice. Po prawej stronie budynek starego dworku, w którym w okresie od 1921 do 1953 miał siedzibę Urząd Gminy, a później przychodnia lekarska dla miejscowości Chmielów i Szewna. Przechodzimy przez mostek na rzece Modle i po lewej stronie przy ul. Szewieńskiej mijamy krzyż z Chrystusem ukrzyżowanym na kwadratowym cokole bez napisu. Krzyż ten stał w parku otaczającym pałac hrabiego Wielopolskiego, który był właścicielem Częstocic.

      Idziemy dalej ul. Szewieńską. Po prawej stronie mijamy piękne kamienne lwy pilnujące wjazdu do pałacu Wielopolskich, w którym obecnie znajduje się Muzeum Archeologiczno - Historyczne. Po przejściu 850m po zachodniej stronie drogi na monumentalnym cokole figurka Matki Boskiej Różańcowej zespolona z figurkami po lewej i prawej stronie ss.Dominika i Katarzyny Sierzeńskiej. Po lewej stronie monumentu pozostałości 3 słupków z ogrodzenia. Na frontowej ścianie cokołu mało czytelny napis: Anno 1788/ DIF 25 juni /Fund.......Figurka stoi na granicy miasta Ostrowca i miejscowości Szewna przy skrzyżowaniu ulic Zofiówka i Armii Krajowej. Jesteśmy na terenie gm. Bodzechów.

      Idziemy ul. Armii Krajowej ok.300 m na skrzyżowaniu z ul. Kielecką po lewej stronie piękne Gimnazjum z halą sportową, a po prawej stronie obok sklepu stoi krzyż kamienny z piaskowca. Na froncie cokołu prawie nie czytelny napis: D.O.M./ .../Niech....Twa dobroć.. Fundatorowie / Jakub i Magdalena KOLATROWICZOWIE / proszę o westchnienie /d;(?) listopada 1842r.


      Przechodzimy przez skrzyżowanie i jesteśmy na ul. Armii Ludowej. Po lewej stronie XIXw. cmentarz a po prawej barokowy kościół wzniesiony latach 1775-77r. otoczony murem i kaplicami z XVII w. Tworzy zespół z plebanią, organistówką, wikarówkami i schodami z piękną bramą z początku XX w. wykonaną ze szkła i stali przez hutników ostrowieckich.      Na placu kościelnym figura św. Mikołaja patrona kościoła, a przy aptece piękna figurka Matki Boskiej Różańcowej.

      Schodząc w dół ul. Armii Ludowej 700 m. za kościołem po stronie prawej barokowa figurka Dzieciątka Jezus siedzącego na globie posadowiona na kolumnie toskańskiej stojącej na cokole o przekroju kwadratowym, wyko-nana z piaskowca. Na froncie cokołu płaskorzeźba Chrystusa upadającego pod ciężarem krzyża, nad nią napis: ECCE HOMO. Na lewostronnej płaszczyźnie cokołu (herb?) w narożach zaś litery: W/S/Z/C/ pod tym napis RCTA ANNO DOMINI/1707 DE 15 LIV. Na tym kończymy naszą wędrówkę. Wracamy pod kościół i autobusem MPK nr 16 lub 4 dojeżdżamy do Ostrowca, skąd autobusem nr 37 wracamy do Chmielowa.

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny