STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 07-10-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
14035cieka kapliczkowa
       Chmielw i Szewna naleay do tej samej parafii, a do lat 60 XX w. Wdrujc po tej okolicy mona napotka liczne kapliczki szafkowe, krzye i figury przydrone. Peniy one wielorak funkcj: znakw granicznych czy orientacyjnych w bezmiarze chopskich zagonw, ale najczciej suyy ochronie ycia i mienia wsi. Opracowany przez nas szlak wiedzie od wsi Chmielw pooonej przy trasie Radom -Rzeszw droga Nr 9. (zjazd z wiaduktu w Boksycce), z Ostrowca dojazd autobusem MPK Nr 37.

      Wdrwk ''ladami kultury i tradycji wsi polskiej - historia i dzieje kapliczek przydronych'' zaczynamy od kocioa pod wezwaniem Matki Boskiej Czstochowskiej z cudownym obrazem patronki. W 1961r koci spon ale obraz zachowa si nieuszkodzony. Przed kocioem wybudowano w 1998 r grot z figurk Matki Boskiej z Lourd upamitniajc w ten sposb star kapliczk szafkow zbudowan na topoli.

      Wychodzimy z placu kocielnego i idziemy 400m w kie-runku poudniowym. Po przejciu przez most skrcamy na zachd i idziemy poln ciek wzdu Kamiennej. Droga ta w XV w. prowadzia do mostu in willa Chmielw, na ktrym nie pobierano myta od furmanw jadcych od Sandomierza i Opatowa do Radomia.

   

      Idc dalej ul. Ostrowieck po przejciu 250m. po poudniowej stronie drogi krzy z Chrystusem ukrzyowanym. Na froncie cokou napis: D.O.M./ Na Chwa panu Bogu/ w Trjcy Jedynemu/ i pamitk Mki Zbawiciela /Krzy ten wystawili Jzef/ i Agnieszka z Szczurkw Stoykowie. Wocianie Wsi Chmielowa /przechodniu pobony! West/ chniej o pomylno yjcych/ a o pokj wiekuisty zmarych/ Rok :1855. Krzy postawiono w podzice za przeycie z epidemii cholery jaka panowaa w tym czasie w naszej okolicy.

      Skrcamy na poudnie i po przejciu 200m. do ul. Kunowskiej stoimy przy krzyu kamiennym z piaskowca. Na krzyu Chrystus metalowy ukrzyowany. Na cokole kamiennym z piaskowca napis: Z krzya boleci / Baranku Boy /Spojrzyj na Ziemi / wysuchaj woania/niech si twe serce dla dzieci otworzy/zlituj si Ojcze/ wysuchaj /nas Panie /Chmielw /1902 R. W latach 60 XX w obok krzya bya kunia. Wyruszamy w kierunku wschodnim i dochodzimy do roz-widlenia ulic. Po lewej stronie mijamy budynek Publicznej Szkoy Podstawowej wybudowany w 1925 r. i idziemy ul. Ostrowieck 200m. Dochodzimy do budynku remizy straackiej i ogldamy figur w. Jana Nepomucena.

      Figura z pias-kowca stoi na cokole kamiennym o przekroju kwadratu. Na froncie cokou napis: Fundowa / li Franciszek / i Rozalia Dro / zdowscy/ R 1804/ D.21 dip. Figura stoi blisko Kamiennej, ktra czsto zalewaa okolicznych mieszkacw, wic ma ona broni od powodzi i obmowy.

      Dalej wdrujemy ul. Ostrowieck w kierunku wschodnim. Po przejciu 700m po stronie poudniowej drogi, pikny, strzelisty, neogotycki krzy z piaskowca z Chrystusem Ukrzyowanym. Na frontowej paszczynie napis w czci nieczytelny .../ Kwapisowa / w 1871 r. Wszystkie krzye i figury przydrone zbudowane s z piaskowca chmielowskiego, ktry by amany jeszcze w latach 70 XX w. i suy gwnie do budowy fundamentw domw.

      Mijamy ostanie domy Chmielowa i jestemy w Ostrowcu-w. na ul. Chmielowskiej. Idziemy 1,6 km przez dzielnic Czstocice. Po prawej stronie budynek starego dworku, w ktrym w okresie od 1921 do 1953 mia siedzib Urzd Gminy, a pniej przychodnia lekarska dla miejscowoci Chmielw i Szewna. Przechodzimy przez mostek na rzece Modle i po lewej stronie przy ul. Szewieskiej mijamy krzy z Chrystusem ukrzyowanym na kwadratowym cokole bez napisu. Krzy ten sta w parku otaczajcym paac hrabiego Wielopolskiego, ktry by wacicielem Czstocic.

      Idziemy dalej ul. Szewiesk. Po prawej stronie mijamy pikne kamienne lwy pilnujce wjazdu do paacu Wielopolskich, w ktrym obecnie znajduje si Muzeum Archeologiczno - Historyczne. Po przejciu 850m po zachodniej stronie drogi na monumentalnym cokole figurka Matki Boskiej Racowej zespolona z figurkami po lewej i prawej stronie ss.Dominika i Katarzyny Sierzeskiej. Po lewej stronie monumentu pozostaoci 3 supkw z ogrodzenia. Na frontowej cianie cokou mao czytelny napis: Anno 1788/ DIF 25 juni /Fund.......Figurka stoi na granicy miasta Ostrowca i miejscowoci Szewna przy skrzyowaniu ulic Zofiwka i Armii Krajowej. Jestemy na terenie gm. Bodzechw.

      Idziemy ul. Armii Krajowej ok.300 m na skrzyowaniu z ul. Kieleck po lewej stronie pikne Gimnazjum z hal sportow, a po prawej stronie obok sklepu stoi krzy kamienny z piaskowca. Na froncie cokou prawie nie czytelny napis: D.O.M./ .../Niech....Twa dobro.. Fundatorowie / Jakub i Magdalena KOLATROWICZOWIE / prosz o westchnienie /d;(?) listopada 1842r.


      Przechodzimy przez skrzyowanie i jestemy na ul. Armii Ludowej. Po lewej stronie XIXw. cmentarz a po prawej barokowy koci wzniesiony latach 1775-77r. otoczony murem i kaplicami z XVII w. Tworzy zesp z plebani, organistwk, wikarwkami i schodami z pikn bram z pocztku XX w. wykonan ze szka i stali przez hutnikw ostrowieckich.      Na placu kocielnym figura w. Mikoaja patrona kocioa, a przy aptece pikna figurka Matki Boskiej Racowej.

      Schodzc w d ul. Armii Ludowej 700 m. za kocioem po stronie prawej barokowa figurka Dziecitka Jezus siedzcego na globie posadowiona na kolumnie toskaskiej stojcej na cokole o przekroju kwadratowym, wyko-nana z piaskowca. Na froncie cokou paskorzeba Chrystusa upadajcego pod ciarem krzya, nad ni napis: ECCE HOMO. Na lewostronnej paszczynie cokou (herb?) w naroach za litery: W/S/Z/C/ pod tym napis RCTA ANNO DOMINI/1707 DE 15 LIV. Na tym koczymy nasz wdrwk. Wracamy pod koci i autobusem MPK nr 16 lub 4 dojedamy do Ostrowca, skd autobusem nr 37 wracamy do Chmielowa.

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny