Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-01-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8940Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna Klubu 4H
w Chmielowie
      Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Chmielowie składa się z trzech tras: trasy A - Dolina rzeki Kamiennej, trasy B - Historia bliższa i dalsza Chmielowa, trasy C - Walory przyrodniczo - krajobrazowe Chmielowa. Każda z nich zaczyna i kończy się przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy znajdującej się na ul. Spacerowej 2. Szkoła mieści się w budynku, który funkcjonuje od 1925r. do chwili obecnej. Już od początków jej funkcjonowania całe życie społeczno-kulturalne wsi skupiało się właśnie tu, co trwa do dnia dzisiejszego. Podejmowane przez nauczycieli inicjatywy zawsze miały duży wpływ na życie mieszkańców i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

      Trasa A - Początek ścieżki stanowi Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy. Po wyjściu z terenu szkoły skręcamy w prawo i kierujemy się w stronę mostu na rzece Kamiennej. Tuż za mostem skręcamy w polną drogę. Idąc prosto mijamy po lewej i prawej stronie pola uprawne oraz łąki. W pewnym momencie polna droga skręca w lewo. Wówczas po lewej stronie widać głównie łąki, zaś po prawej idziemy wzdłuż brzegu rzeki Kamiennej. Dochodzimy do miejsca, gdzie przed nami w oddali rozpościera się widok na most na Romanowie. Następnie wracamy tą samą polną drogą do ulicy głównej - Spacerowej, do budynku szkoły.

      Trasa B - Na terenie szkoły przed frontem budynku widzimy ekspozyŹcję żużli z dymarek pochodzących ze starożytnych dymarek. Opuszczając teren szkoły kierujemy się chodnikiem w lewo, a na zakręcie skręŹcamy w ulicę Ostrowiecką idąc na wschód. Dochodzimy do budynku remizy strażackiej i oglądamy figurę św. Jana Nepomucena. Dalej idziemy na wschód, po prawej stronie ulicy widzimy zabudowania mieszkalne. Dochodzimy do miejsca, gdzie po lewej stronie widać rzekę Kamienną, zaś po prawej stronie będziemy wchodzić w niewielką uliczkę asfaltową - Wiosenną. Pamiętamy, że przy przejściu na drugą stronę jezdni zachowujemy szczególną ostrożność. Ulicą Wiosenną idziemy na południe, po prawej i lewej stronie mijamy budynki mieszŹkalne. W pewnym momencie kończą się zabudowania i ulica skręca w prawo pod górę. Po przejściu kilkunastu metrów, ulica skręca w lewo, zaś przed nami rozciąga się widok na pola, na których znajduje się stanowisko odkrytych dymarek pochodzących z okresu rzymskiego I - III w. n.e.. Znajduje się tu tablica informacyjna na temat dawnych pieców do wytopu żelaza. Jest to także miejsce, z którego można spojrzeć na przeciwległy brzeg Kamiennej, na miejsce, gdzie znajdowało się cmentarzysko lub podziwiać panoramę Ostrowca i górnej części Chmielowa oraz łąk: Bielin i świrzanek, przylegających do Częstocic. Dalej podążamy asfaltową ulicą na południe, która prowadzi do wąwozu lessowego z rosnącym w runie bluszczem. Wracamy tą samą trasą, mijamy stanowisko dymarek, schodzimy z asfaltowej góry i kierujemy się na prawo, wchodząc do wąwozu. Idziemy wąwozem prosto aż do rozwidlenia i skręcamy w lewo. Kierujemy się na wschód, dochodzimy do miejsca, gdzie znajduje się kolorowy piaskowiec. To jest ostatni przystanek trasy B. Wracamy do ulicy Wiosennej, następnie do ulicy Ostrowieckiej. Idziemy w kierunku szkoły lewą stroną jezdni.

      Trasa C - Trasa ta również ma początek w murach budynku Publicznej Szkoły Podstawowej. Od wielu lat działa tu klub 4H 'Haliszka'. Z placu szkolnego przechodzimy ok.50 metrów na południe, następnie skręcamy na południowy zachód w ulicę Kunowską i wchodzimy w pierwszą polną drogę na południe. Cały czas pamiętamy o bezpieczeństwie, przechodząc i idąc ulicą. Droga ta poprowadzi nas do wąwozu 'Haliszka'. Z wąwozu 'Haliszka' idziemy 500m w kierunku południowym. Po jednej i drugiej stronie rozpościerają się pola uprawne. Idąc dalej na południe dojdziemy do punktu widokowego. Możemy tu podziwiać piękną panoramę na okoliczne miejscowości i Góry świętokrzyskie. Wracamy, schodząc z punktu widokowego, kierujemy się w polną drogę w kierunku północno-zachodnim i dochodzimy do wąwozu lessowego z wisienką stepową. Kierując się na północ dochodzimy do rozwidlenia, na którym skręcamy w lewo, w wąwóz 'Biała droga'. Wąwóz ten kończy się przepiękną bramą skalną tzw. 'Białą bramą'. Jest to ostatni przystanek trasy C, a zarazem całej ścieżki. Z wąwozu wychodzimy w polną drogę, a następnie w ulicę Kunowską. Po prawej stronie mijamy miejsce do wypoczynku. Stąd wracamy w kierunku wschodnim do szkoły podstawowej. Pamiętamy, aby zachować szczególną ostrożność idąc lewą stroną jezdni.

      Autorzy niniejszego opracowania i Urząd Gminy Bodzechów zwracają uwagę, że wycieczki po trasach przyrodniczej ścieżki dydaktycznej odbywają się na własną odpowiedzialność uczestników.

      Najlepszy termin wędrówki: wiosna, lato, jesień. Długość trasy: 8000 mProjekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny