STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 07-10-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
14106Przyrodnicza cieka dydaktyczna Klubu 4H
w Chmielowie
      Przyrodnicza cieka dydaktyczna w Chmielowie skada si z trzech tras: trasy A - Dolina rzeki Kamiennej, trasy B - Historia blisza i dalsza Chmielowa, trasy C - Walory przyrodniczo - krajobrazowe Chmielowa. Kada z nich zaczyna i koczy si przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy znajdujcej si na ul. Spacerowej 2. Szkoa mieci si w budynku, ktry funkcjonuje od 1925r. do chwili obecnej. Ju od pocztkw jej funkcjonowania cae ycie spoeczno-kulturalne wsi skupiao si wanie tu, co trwa do dnia dzisiejszego. Podejmowane przez nauczycieli inicjatywy zawsze miay duy wpyw na ycie mieszkacw i cieszyy si ogromnym zainteresowaniem.

      Trasa A - Pocztek cieki stanowi Publiczna Szkoa Podstawowa im. Jana Brzechwy. Po wyjciu z terenu szkoy skrcamy w prawo i kierujemy si w stron mostu na rzece Kamiennej. Tu za mostem skrcamy w poln drog. Idc prosto mijamy po lewej i prawej stronie pola uprawne oraz ki. W pewnym momencie polna droga skrca w lewo. Wwczas po lewej stronie wida gwnie ki, za po prawej idziemy wzdu brzegu rzeki Kamiennej. Dochodzimy do miejsca, gdzie przed nami w oddali rozpociera si widok na most na Romanowie. Nastpnie wracamy t sam poln drog do ulicy gwnej - Spacerowej, do budynku szkoy.

      Trasa B - Na terenie szkoy przed frontem budynku widzimy ekspozycj uli z dymarek pochodzcych ze staroytnych dymarek. Opuszczajc teren szkoy kierujemy si chodnikiem w lewo, a na zakrcie skrcamy w ulic Ostrowieck idc na wschd. Dochodzimy do budynku remizy straackiej i ogldamy figur w. Jana Nepomucena. Dalej idziemy na wschd, po prawej stronie ulicy widzimy zabudowania mieszkalne. Dochodzimy do miejsca, gdzie po lewej stronie wida rzek Kamienn, za po prawej stronie bdziemy wchodzi w niewielk uliczk asfaltow - Wiosenn. Pamitamy, e przy przejciu na drug stron jezdni zachowujemy szczegln ostrono. Ulic Wiosenn idziemy na poudnie, po prawej i lewej stronie mijamy budynki mieszkalne. W pewnym momencie kocz si zabudowania i ulica skrca w prawo pod gr. Po przejciu kilkunastu metrw, ulica skrca w lewo, za przed nami rozciga si widok na pola, na ktrych znajduje si stanowisko odkrytych dymarek pochodzcych z okresu rzymskiego I - III w. n.e.. Znajduje si tu tablica informacyjna na temat dawnych piecw do wytopu elaza. Jest to take miejsce, z ktrego mona spojrze na przeciwlegy brzeg Kamiennej, na miejsce, gdzie znajdowao si cmentarzysko lub podziwia panoram Ostrowca i grnej czci Chmielowa oraz k: Bielin i wirzanek, przylegajcych do Czstocic. Dalej podamy asfaltow ulic na poudnie, ktra prowadzi do wwozu lessowego z rosncym w runie bluszczem. Wracamy t sam tras, mijamy stanowisko dymarek, schodzimy z asfaltowej gry i kierujemy si na prawo, wchodzc do wwozu. Idziemy wwozem prosto a do rozwidlenia i skrcamy w lewo. Kierujemy si na wschd, dochodzimy do miejsca, gdzie znajduje si kolorowy piaskowiec. To jest ostatni przystanek trasy B. Wracamy do ulicy Wiosennej, nastpnie do ulicy Ostrowieckiej. Idziemy w kierunku szkoy lew stron jezdni.

      Trasa C - Trasa ta rwnie ma pocztek w murach budynku Publicznej Szkoy Podstawowej. Od wielu lat dziaa tu klub 4H 'Haliszka'. Z placu szkolnego przechodzimy ok.50 metrw na poudnie, nastpnie skrcamy na poudniowy zachd w ulic Kunowsk i wchodzimy w pierwsz poln drog na poudnie. Cay czas pamitamy o bezpieczestwie, przechodzc i idc ulic. Droga ta poprowadzi nas do wwozu 'Haliszka'. Z wwozu 'Haliszka' idziemy 500m w kierunku poudniowym. Po jednej i drugiej stronie rozpocieraj si pola uprawne. Idc dalej na poudnie dojdziemy do punktu widokowego. Moemy tu podziwia pikn panoram na okoliczne miejscowoci i Gry witokrzyskie. Wracamy, schodzc z punktu widokowego, kierujemy si w poln drog w kierunku pnocno-zachodnim i dochodzimy do wwozu lessowego z wisienk stepow. Kierujc si na pnoc dochodzimy do rozwidlenia, na ktrym skrcamy w lewo, w wwz 'Biaa droga'. Wwz ten koczy si przepikn bram skaln tzw. 'Bia bram'. Jest to ostatni przystanek trasy C, a zarazem caej cieki. Z wwozu wychodzimy w poln drog, a nastpnie w ulic Kunowsk. Po prawej stronie mijamy miejsce do wypoczynku. Std wracamy w kierunku wschodnim do szkoy podstawowej. Pamitamy, aby zachowa szczegln ostrono idc lew stron jezdni.

      Autorzy niniejszego opracowania i Urzd Gminy Bodzechw zwracaj uwag, e wycieczki po trasach przyrodniczej cieki dydaktycznej odbywaj si na wasn odpowiedzialno uczestnikw.

      Najlepszy termin wdrwki: wiosna, lato, jesie. Dugo trasy: 8000 mProjekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny