STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-03-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3161


KORONAWIRUS - informacje dla seniorów

Ogoszenie koronawirus
2020-10-15

Aktualne materiały informacyjne opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, dotyczące koronawirusa SARS-COV-2. Szczegóły poniżej.

wicej...


KORONAWIRUS - materiały opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny

Ogoszenie koronawirus
2020-10-15

Materiały informacyjne opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny Szczegóły poniżej.

wicej...


Informacja dla PRZEDSIĘBIORCÓW

Ogoszenie koronawirus
2020-05-19

Wane informacji dla przedsibiorcw z terenu Gminy Bodzechw Uchwaa w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoci przedsibiorcw, ktrych pynno finansowa ulega pogorszeniu w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu ...

wicej...


Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego

Ogoszenie koronawirus
2020-04-16

w sprawie postpowania z odpadami wytwarzanymi w czasie wystpowania zakae koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowa na wywoywan przez niego chorob COVID-19(w czasie trwania pandemii/epidemii) Szczegy poniej: Kliknij tutaj, aby pobra wytyczne ws. ...

wicej...


Drodzy nasi Wychowankowie, Szanowni Rodzice!

Ogoszenie koronawirus
2020-04-07

Za spraw epidemii koronawirusa, ktry swym zasigiem obj cay wiat na niespotykan dotd skal, kolejny tydzie uczniowie maj wolne od zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych. Nie mamy te w obecnej sytuacji ...

wicej...


Biblioteka i świetlice zawieszają działalność

Ogoszenie koronawirus
2020-04-06

W zwizku z koniecznoci podjcia natychmiastowych dziaa majcych na celu przeciwdziaanie i zapobieganie rozprzestrzeniania si wirusa SARS CoV- 19 i choroby zakanej COVID-19, Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie, z siedzib ...

wicej...


Informacja

Ogoszenie koronawirus
2020-04-02

W zwizku z koniecznoci natychmiastowego podjcia dziaa majcych na celu przeciwdziaanie i zapobieganie rozprzestrzeniania si wirusa SARS-CoV-2 i choroby zakanej COVID-19 wywoanej tym wirusem na terenie Gminy Bodzechw, a take ...

wicej...


APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA ZAINSTALUJ!

Ogoszenie koronawirus
2020-03-30

WYSANIE ZDJCIA ZAMIAST WIZYTY POLICJANTW JESTE OBJTY KWARANTANN DOMOW? ZAINSTALUJ NA SWOIM TELEFONIE SPECJALN APLIKACJ MINISTERSTWA CYFRYZACJI Szczegy poniej.

wicej...


Polecenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2020 roku

Ogoszenie koronawirus
2020-03-27

w sprawie podejmowania dziaa informacyjnych. Szczegy poniej.

wicej...


Polecenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2020 roku

Ogoszenie koronawirus
2020-03-27

w sprawie zamknicia placwek edukacyjnych w zwizku z epidemi COVID-19 Szczegy poniej.

wicej...


Aplikacja Kwarantanna Domowa

Ogoszenie koronawirus
2020-03-27

Zapoznaj si z ulotk dotyczc aplikacji Kwarantanna Domowa. Szczegy poniej.

wicej...


Akcja #ZaporaDlaKoronawirusa

Ogoszenie koronawirus
2020-03-27

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu witokrzyskim zachca do udziau w akcji #ZaporaDlaKoronawirusa. Szczegy poniej.

wicej...


Ulotki informacyjne dotyczące kwarantanny

Ogoszenie koronawirus
2020-03-23

Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu w. przesa ulotki informacyjne dot. kwarantanny. Szczegy poniej.

wicej...


Apel Lekarzy

Ogoszenie koronawirus
2020-03-23

o bardzo cise przestrzeganie zalece Ministerstwa Zdrowia i Gwnego Inspektora Sanitarnego Szczegy poniej.

wicej...


Informacja

Ogoszenie koronawirus
2020-03-19

Osoby potrzebujce pomocy zwaszcza ludzie starsi, samotni i niepenosprawni, a take objte przez suby sanitarne kwarantann w celu udzielenia niezbdnej pomocy mog kontaktowa si telefonicznie: - w godzinach 7.00 – ...

wicej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny