Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 28-03-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
319


Polecenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2020 roku

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-27

w sprawie podejmowania działań informacyjnych. Szczegóły poniżej.

więcej...


Polecenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2020 roku

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-27

w sprawie zamknięcia placówek edukacyjnych w związku z epidemią COVID-19 Szczegóły poniżej.

więcej...


Aplikacja Kwarantanna Domowa

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-27

Zapoznaj się z ulotką dotyczącą aplikacji Kwarantanna Domowa. Szczegóły poniżej.

więcej...


Akcja #ZaporaDlaKoronawirusa

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-27

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim zachęca do udziału w akcji #ZaporaDlaKoronawirusa. Szczegóły poniżej.

więcej...


Ulotki informacyjne dotyczące kwarantanny

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. przesłał ulotki informacyjne dot. kwarantanny. Szczegóły poniżej.

więcej...


Apel Lekarzy

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-23

o bardzo ścisłe przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego Szczegóły poniżej.

więcej...


Informacja

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-19

Osoby potrzebujące pomocy zwłaszcza ludzie starsi, samotni i niepełnosprawni, a także objęte przez służby sanitarne kwarantanną w celu udzielenia niezbędnej pomocy mogą kontaktować się telefonicznie: - w godzinach 7.00 – ...

więcej...


Tryb pracy Urzędu Gminy Bodzechów w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-16

Zarządzenie Nr V/33/2020 WÓJTA GMINY BODZECHÓW z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie trybu pracy Urzędu Gminy Bodzechów w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Szczegóły poniżej.

więcej...


Obowiązkowa kwarantanna dla osób powracających do Polski

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. w trosce o zdrowie mieszkańców powiatu ostrowieckiego informuje o obowiązkowej kwarantanny dla osób powracających do Polski. Szczegóły poniżej.

więcej...


INFORMACJA

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-16

W związku z koniecznością natychmiastowego podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co V2 i choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej tym wirusem na terenie Gminy Bodzechów, informuję ...

więcej...


Informacja

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-16

W związku z aktualną sytuacją dotyczącą pojawiania się przypadków koronawirusa w Polsce, w trosce o mieszkańców, Urząd Gminy Bodzechów Referat Gospodarki Komunalnej informuje o czasowym wstrzymaniu pracy inkasentów. Mając na ...

więcej...


KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BODZECHÓW

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-16

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ OGRANICZENIA DO MINIMUM MOŻLIWOŚCI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA (COVID-19) INFORMUJEMY, ŻE URZĄD GMINY BODZECHÓW OD DNIA 16 MARCA DO ODWOŁANIA WPROWADZA OGRANICZENIA W OBSŁUGIWANIU INTERESANTÓW. PROSIMY O ...

więcej...


KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BODZECHÓW

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-15

Zwracam się do Państwa – Mieszkańców Gminy Bodzechów z uprzejmą prośbą i apelem o zainteresowanie naszymi sąsiadami i znajomymi, dla których sytuacja zagrożenia epidemicznego panująca w kraju powoduje szczególne ...

więcej...


INFORMACJA

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-13

W związku z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 zawiesza się działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie wraz z Filią Biblioteczną w Bodzechowie a ...

więcej...


Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa

Ogłoszenie koronawirus
2020-03-13

w sprawie: wprowadzenia przepisów porządkowych w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem na terenie Miasta i Gminy Ćmielów Szczegóły poniżej.

więcej...

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny