Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-05-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2114I PIKNIK RODZINNY

Ogłoszenie ogólne
2012-07-10

19 czerwca był niezwykłym dniem w Niepublicznym Przedszkolu „Jaś i Małgosia” w Bodzechowie. Tego dnia odbył się I Piknik Rodzinny, który był zorganizowany w połączeniu świąt Dnia Dziecka, Dnia Taty i Mamy. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 na boisku „Orlik” znajdującym się na ul. Szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. Stefańskiego w Bodzechowie.

Jako pierwsi swój występ dały trzylatki tańcząc kaczuszki, następnie starsze dzieci z czterolatków i grupy mieszanej zaśpiewały piosenki pt. „Na spacerek”, „Z tatą i mamą” oraz „Do przedszkola”. Jako ostatni zaprezentowali swe umiejętności nasi goście dzieci z oddziału zerowego pani Ani Wieczorek ze szkoły PSP w Bodzechowie. Po występach dzieci oraz ich rodzice wspólnie brały udział konkursach. Dla wszystkich przygotowany był poczęstunek Kiełbas z grilla, oraz napoje, a dla dzieciaków słodki lizak.

Przedszkole istnieje od 2009 roku, wtedy zostało utworzone z funduszy unijnych i w takiej formie działało do 2011 roku, kiedy to zostało przejęte przez Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Bodzechów „Lisiny Bodzechowskie”. W chwili obecnej uczęszcza tu 58 dzieciaków w trzech grupach wiekowych. Rekrutacja na rok szkolny 2012/13 została zakończona w grupie 3 i 4 latków. Przedszkole posiada jeszcze 8 miejsc w grupie najstarszej 5 latków. Pierwszeństwo oczywiście maja dzieci mieszkające na terenie gminy Bodzechów.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny