Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 20-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9171Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrzowie Matematyki” w Chmielowie

Ogoszenie oglne
2012-05-07

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Chmielowie po raz kolejny zgromadzili si najlepsi modzi matematycy. W czwartek 26 kwietnia 2012r. do Chmielowa przyjechali uczniowie i ich nauczyciele ze szk podstawowych z Gminy Bodzechw: dwie reprezentacje z Bodzechowa, Mikowa, Sarnwka oraz dwa zespoy z Szewny.

Modzi matematycy uczestniczyli w Gminnym Konkursie Matematycznym pt: „Mistrzowie Matematyki” organizowanym pod patronatem wjta Gminy Bodzechw w dwch kategoriach: klasy III oraz klasy IV- VI.

W gronie tegorocznych mistrzw, w kategorii uczniw starszych, zaprezentowali si: Emilia Reczko, Bartosz Kubicki, Daniel Gardyniuk, Dominika Tkaczyk, Maciej Adamski, Arkadiusz Swat, Sylwia Dero, Mateusz elaszczyk, Klaudia Siemieniuch, Patryk Saffer, Daniela Wisniewska, Kamil Zieliski. Uczniami opiekowali si nauczyciele: Beata Majcher, Dorota Stpie, Aleksandra Wesoowska, Anna Zasada, Edyta Batg, Konrad elazowski oraz Dorota Kubik.

Wrd najmodszych tytu Mistrza matematyki zdobya klasa III z PSP w Chmielowie, ktr reprezentowali: Natalia Wrzos i Kamil Batorski, a przygotowaa ich do konkursu Boenna Miernik, II miejsce zdobya klasa III b z PSP w Szewnie, ktra reprezentowali: Klaudia Rdzanek i Jakub Cholewa, a opiekunem jest Mirosawa Mansz, III miejsce przypado klasie IIIa z PSP w Szewnie, a reprezentowali j: Hubert Krajewski i Dominik Jasiski, ktrych przygotowaa Grayna Krupa.

Konkurs sprawdza umiejtno rozwizywania niestandardowych zada o charakterze zagadek i amigwek matematycznych, wymagajcych pomysowoci, ale nie wymagajcych znajomoci materiau spoza programu nauczania matematyki w szkole podstawowej.

Ma na celu rozwijanie zainteresowa i uzdolnie matematycznych uczniw szk podstawowych, popularyzacj matematyki, wspieranie zachowa twrczych, samodzielnego mylenia, wytrwaoci w deniu do odkrywania nietypowych rozwiza zada - zagadek matematycznych oraz ksztatowanie umiejtnoci logicznego mylenia.

Uczniowie mieli w czasie 60 minut rozwiza zestawy zada przygotowanych przez
ich nauczycieli. Wszyscy skoncentrowani i przejci, w duchu uczciwej rywalizacji przystpili do konkursu. W wyniku dogrywki wyoniono zwycizcw. W kategorii IV – VI triumfowali uczniowie z Szewny.

Wszyscy laureaci i uczestnicy otrzymali nagrody i pamitkowe dyplomy. Zwycizcom gratulujemy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny