Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 20-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9062?wi?to Ziemi w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2012-05-07

wito Ziemi w naszej szkole, co roku jest wielkim wydarzeniem. Wszyscy uczniowie w raz z wychowawcami i nauczycielami spdzaj wesoo czas w lesie na Przyborowiu. Jest zawsze wspaniaa zabawa i okazja do oddychania wieym, czystym wiosennym powietrzem.

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi w Polsce organizowane byy pod hasem „ Dobra energia dla wszystkich”, co wizao si z obchodami Midzynarodowego Roku Zrwnowaonej Energii dla Wszystkich Ludzi. Podajc za tym przesaniem naszym celem byo zwrcenie uwagi uczniw i ich rodzicw na sprawy zwizane z przyszoci naszej planety.

Obchody rozpoczy si przedstawieniem ekologicznym pt. „Ziemia woa S.O.S” przygotowanym przez Ani Zdyb, Agat Podgrsk, Kub Gurskiego z klasy IV a, oraz Patrycj Gbk, Dari Kwiatkowsk, Piotra Walasa i Daniela Gr z klasy V pod kierownictwem mgr Wioletty Winiewskiej, mgr Marzeny Szyszko i mgr Dagmary Nowak. Po czci artystycznej klasy 0 – III odpowiaday na zagadki przyrodnicze, natomiast klasy IV – VI wziy udzia w konkursie przyrodniczym. Na uwag zasuguje fakt, e nasi uczniowie posiadaj ogromn wiedz przyrodnicz, a zachowania proekologiczne nie s im obce. Dzieci zaprezentoway rwnie wykonane transparenty i plakaty, ktrych tematyka nawizywaa do hasa tegorocznych obchodw Dnia Ziemi.

Na zakoczenie wszyscy zebrani posilili si pieczonymi kiebaskami i gorc herbat. Zarwno w tym jak i w ubiegym roku impreza odbya si przy yczliwym wsparciu i pomocy leniczego p. Piotra Maja i pracownikw leniczwki, za co serdecznie dzikujemy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny