Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-01-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9341Składy obwodowych komisji wyborczych

Ogłoszenie wybory
2011-09-21

Składy obwodowych komisji wyborczych
Lp Imiona Nazwisko Miejscowość

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Bodzechów, ul. Szkolna 12, Publiczne Gimnazjum im, Jana Pawła II,
1 Paweł Niedziałek Świrna
2 Paulina Marlena Szczechura Bodzechów
3 Edyta Elżbieta Piec Wólka Bodzechowska
4 Teresa Ciździel Bodzechów
5 Dorota Zofia Podgajna Goździelin
6 Maria Salita Goździelin
7 Janina Wanda Frączek Bodzechów
8 Urszula Kowalska-Bąk Gromadzice
9 Małgorzata Wiatr Bodzechów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 Miłków, ul. Szkolna 13, Publiczna Szkoła Podstawowa
1 Piotr Mariusz Heba Szewna
2 Paweł Grządziel Bodzechów
3 Dominika Patrycja Loranty Denkówek
4 Mirosława Róża Borek Szewna
5 Aleksandra Szelmanowska Szyby
6 Sylwia Anna Moroń Szewna
7 Dorota Marianna Matyga Miłków
8 Mariola Katarzyna Gromek Miłków
9 Agnieszka Bielska Goździelin

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Szwarszowice 20A, Publiczna Szkoła Podstawowa,
1 Dawid Wiesław Jasiak Mychów
2 Magdalena Grzegorska Mychów
3 Maria Krystyna Patrzałek Szewna
4 Justyna Małgorzata Marszałek Sudół
5 Łukasz Pora Mychów
6 Artur Kiszka Podszkodzie
7 Anna Małgorzata Styczeń Szewna
8 Daniel Filipczak Mirkowice
9 Agnieszka Brociek Szwarszowice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 Szewna, ul. Langiewicza 3, Publiczne Gimnazjum
1 Lidia Gębura Podszkodzie
2 Barbara Kazimiera Skrońska Szewna
3 Arkadiusz Wójcik Bodzechów
4 Adam Janusz Susfał Szewna
5 Małgorzata Iwona Chyżowska Szewna
6 Mariusz Artur Kasprzyk Szewna
7 Dariusz Marek Kaczmarski Kosowice
8 Mirosława Małgorzata Mazurek Kosowice
9 Dorota Mikla Szewna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 Jędrzejowice 17A, Świetlica Wiejska,
1 Grzegorz Adam Jasiak Mychów
2 Bogumiła Teresa Borycka Bodzechów
3 Adam Czuba Bodzechów
4 Anna Marszałek Sudół
5 Ewa Joanna Ćwik Szewna
6 Marek Michał Bezak Jędrzejów
7 Rafał Zawada Szewna
8 Eugeniusz Mikos Mychów
9 Michał Deroń Chmielów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 Chmielów, ul. Spacerowa 2, Publiczna Szkoła Podstawowa,
1 Kamil Świątek Bodzechów
2 Beata Rogala Mychów
3 Halina Loranty Bodzechów
4 Anna Ewelina Domanowska Szewna
5 Joanna Podsiadło Mychów
6 Barbara Helena Warzycka Chmielów
7 Agata Paulina Styczeń Szewna
8 Dariusz Kwaśniak Denkówek
9 Patryk Frańczak Sudół

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 Sarnówek Duży 11, Zespół Szkół Publicznych,
1 Mirosława Danuta Ignacak Sudół
2 Ewa Popek Wólka Bodzechowska
3 Stefan Mielcarek Bodzechów
4 Lech Zbigniew Fudalej Szyby
5 Adam Stachurski Sarnówek Duży
6 Iwona Pastuszka Sarnówek Duży
7 Ewa Stefania Słowińska Szewna
8 Bożena Ziętak Sudół
9 Barbara Kozieł Stara Dębowa Wola

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 Sudół 3, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "LEŚNE KĄTY",
1 Jadwiga Agnieszka Cielebąk Sudół
2 Dariusz Piotr Gadowski Bodzechów
3 Krzysztof Wiesław Foremniak Wólka Bodzechowska
4 Agnieszka Renata Mazur Sudół
5 Milena Kawalec Szewna
6 Agnieszka Eliza Falecka Sudół
7 Tomasz Kamil Kaczmarski Kosowice
8 Norbert Czarnecki Nowa Dębowa Wola
9 Katarzyna Orczyk Sudół

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 Goździelin 72B, Świetlica Wiejska,
1 Renata Brzoza Sudół
2 Marta Renata Rybus Goździelin
3 Henryk Szopa Wólka Bodzechowska
4 Artur Maciej Oleksak Goździelin
5 Michał Stefański Romanów
6 Agnieszka Ćwik Szewna
7 Alicja Krystyna Bębas Denkówek
8 Krzysztof Stefan Kowalski Gromadzice
9 Izabela Wesołowska Goździelin

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 Przyborów 1, Leśniczówka "Sowia Góra",
1 Tomasz Łukasz Połetek Sudół
2 Teresa Elżbieta Grzyb Przyborów
3 Bożena Kowal Wólka Bodzechowska
4 Jagoda Rutkowska Gromadzice
5 Karolina Magdalena Podsiadło Szewna
6 Joanna Haraźny Mirkowice
7 Roman Wincenty Smętek Goździelin
8 Zofia Pawlik Broniszowice
9 Magdalena Masternak Wólka Bodzechowska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 Jędrzejów 23, Ośrodek Wsparcia Rodziny im. Ks. Marcina Popiela,
1 Justyna Rokita Bodzechów
2 Fryderyk Jeż Bodzechów
3 Arkadiusz Krzysztof Kaczewski Sudół
4 Kamil Zbigniew Chyżowski Szewna
5 Łukasz Dzioba Mychów Kolonia
6 Paweł Jabłoński Szewna
7 Agnieszka Zofia Porczak Szewna
8 Michał Stanisław Porczak Szewna
9 Agnieszka Krakowiak Szewna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 Gromadzice, ul. Szewieńska 37, Strażnica OSP Gromadzice,
1 Marta Maria Heba Szewna
2 Kamil Łuczycki Szewna
3 Jolanta Rokita Bodzechów
4 Agnieszka Julia Adamczyk-Sieniek Szewna
5 Edyta Aneta Rutkowska Gromadzice
6 Arkadiusz Bolesław Chyżowski Szewna
7 Mateusz Paweł Ciepliński Szewna
8 Józef Adam Sierpiński Mychów Kolonia
9 Andrzej Walerowicz Szewna


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny