Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-01-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1978Festyn rodzinny w Miłkowie

Ogłoszenie ogólne
2011-09-21

4 września 2011 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Miłkowie odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Witaj szkoło”. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Miłkowie, sołtys oraz radny, czynnie pomagali nauczyciele i mieszkańcy Miłkowa. Gośćmi honorowymi byli Wójt Jerzy Murzyn oraz radni Gminy Bodzechów. Nad bezpieczeństwem i porządkiem czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Miłkowa wraz z Biurem Ochrony „Scorpion”,.

Głównym punktem festynu były konkursy, gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez nauczycielki PSP Miłków. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzechowie. Organizatorzy dziękują za okazaną pomoc firmom sponsorskim : Z.M. Dobrowolscy, Piekarnia „Małgorzatka”, TBM Snack Miśkiewicz, FHU Promyk, Biuro Ochrony „Scorpion”, Kabanos Kraśnik, Kidem I., D. Kowalscy.

Imprezę uświetnił występ Koła Gospodyń Wiejskich z Jędrzejowa przedstawiając przyśpiewki ludowe regionu Świętokrzyskiego oraz zespół muzyczny Pawła Nalewaja. Oprócz niespodzianek dla ducha były także i dla ciała, bowiem obsługa PSP w Miłkowie przygotowała obfity poczęstunek dla wszystkich uczestników zabawy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny