Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-01-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9298Rajd pieszy "Śladami powstańców styczniowych"

Ogłoszenie ogólne
2011-09-21

"A czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody?
Z czego słyną, kędy giną, w jakim kraju i dunaju?
I czy znasz ty bracie młody, twojej ziemi bujne płody,
Twe kurhany i mogiły, i twe dzieje, co się śćmiły?"

z "Pieśń ziemi naszej" Wincentego Pola 1835

W niedzielę 11 września 2011 roku odbył się, przy pięknej pogodzie, turystyczny rajd pieszy pod hasłem „Śladami powstańców styczniowych”. Uczniowie klas IV-VI pod opieką nauczycieli: Dagmary Nowak, Wioletty Wiśniewskiej, Konrada Żelazowskiego oraz pani przewodnik z PTTK-u Jolanty Wiśniewskiej wyruszyli o godzinie 10 rano z pod szkoły do Czarnej Gliny. Zaplanowana trasa rajdu miała długość 14 km i biegła przez Przyborów i Sowią Górę.

Wędrując przez las natknęliśmy się na wygrzewającą się na słońcu jaszczurkę. Był to padalec zwyczajny, który swoim wyglądem przypomina węża. Występuje on na terenie całego naszego kraju, podlega ścisłej ochronie i jest niejadowity. Podobnie jak inne jaszczurki w momencie zagrożenia padalec pozbywa się ogona.

We wsi Czarna Glina, która była naszym celem, odwiedziliśmy mogiły powstańców z 1863 roku. Ukryte w zieleni groby są miejscem pamięci narodowej. Pochowani tu powstańcy to prawdopodobnie uczestnicy bitwy bodzechowskiej, która miała miejsce w naszej wsi 16 grudnia 1863 roku. W Czarnej Glinie zwiedziliśmy również kapliczkę, która powstała w miejscu, gdzie w czasie powstania odprawiano msze dla oddziału powstańczego.

Ważnym punktem rajdu było oczywiście ognisko i pieczenie kiełbasek. Przy pomocy pana Mieczysława Gadkowskiego i Konrada Żelazowskiego chłopcy sami przygotowali potrzebne drzewo do rozpalenia ogniska. Nie da się opisać jak smakuje i jak pachnie własnoręcznie upieczona kiełbaska ……., niech żałują ci, co się z nami nie wybrali.

Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni o godzinie 16 wróciliśmy do Bodzechowa.

Bardzo dziękujemy przewodniczce pani Jolancie Wiśniewskiej za pomoc w organizacji rajdu i jego prowadzenie. Liczymy na dalszą współpracę.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny