Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 09-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
7347Młodzież Zapobiega Pożarom

Ogłoszenie kulturalne
2008-03-07

ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

W miniony czwartek tj marca 2008 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Sarnówku odbyły się eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie wzięły udział trzyosobowe reprezentacje wszystkich szkół z terenu Gminy Bodzechów.Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo duża znajomością tematyki z zakresu pożarnictwa. Jury konkursowe w składzie: Władysława Ćwik – Przewodnicząca Rady Gminy , Teresa Bąbel – członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, bryg Sławomir Rykwa – przedstawiciel PSP w Ostrowcu, Wojciech Fudalej – Prezes Zarządu Gminnego OSP, Jan Kisiel – Komendant Gminny miało bardzo trudne zadanie wyłonienia zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych. Zwycięzcami zostali uczniowie:

- w grupie szkół podstawowych:

I miejsce - Jakub Michałowski – PSP w Sarnówku
II miejsce - Przemysław Wanat – PSP w Sarnówku
III miejsce - Aneta Pożoga – PSP w Chmielowie

- w grupie gimnazjów:

I miejsce – Michał Stępień – PG Szewna
II miejsce – Bartosz Wiatr – PG Bodzechów
III miejsce – Mateusz Żurek – PG Szewna

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki za udział w konkursie.
Reprezentanci poszczególnych szkół:
1. PG BODZECHÓW – opiekun Krzysztof Kutera
Kurek Paweł
Przydatek Amadeusz
Wiatr Bartosz
2. PG SZEWNA – opiekun Łukasz Dryjas
Żurek Mateusz
Stępień Michał
3. PSP MIŁKÓW – opiekun Jarosław Chudzik
Pronobis Ewa
Żelazowska Karolina
Fryziel Tomasz
4. PSP SZWARSZOWICE – opiekun Anna Dymanowska
Podsiadły Michał
Pietruszka Konrad
Kazimierski Jakub
5. PSP SZEWNA – opiekun Leonard Starsiak
Podsiadło Weronika
Chyżowski Marcin
Winiarski Mateusz
6. PSP CHMIELÓW – opiekun Teresa Bąbel
Pożoga Aneta
Kucharski Michał
Tomaszczuk Michał
7. PSP SARNÓWEK
Tracz Magdalena
Michałowski Jakub
Wanat Przemysław
8. PSP BODZECHÓW – opiekun Krzysztof Kutera
Kucharski Marcin
Szczechura Hubert
Opałka Sławomir


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny