STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
47143Ferie w ?wietlicach Wiejskich i Gminnych Bibliotekach Publicznych

Ogoszenie oglne
2011-01-21

wietlica Wiejska w Bodzechowie zaprasza dzieci i modzie do udziau w zajciach od wtorku do soboty w godzinach 12-20 podczas ferii zimowych.

Proponujemy - Turniej wiedzy o bajkowych postaciach- Zajcia plastyczne - Rozgrywki warcabowe z nagrodami- Turniej tenisa stoowego- Zabawy i konkursy Teatrzyk dla dzieci „PAN TWARDOWSKI” „ART – RE” z Krakowa w dniu 02.II .2011 roku tj. roda o godzinie 15 00 . Zapraszamy wszystkie dzieci starsze i modsze - wstp wolny.

wietlica Wiejska w Magoniach zaprasza dzieci i modzie do udziau w zajciach od poniedziaku do pitku w godzinach 12-20 podczas ferii zimowych.

Proponujemy - Turniej bilardowy- Turniej tenisa stoowego- Turniej warcabowy- „Mam Talent”- Konkurs szybkiego czytania- Zajcia plastyczne - Gry i zabawy dla kadego. Teatrzyk dla dzieci „PAN TWARDOWSKI” „ART – RE” z Krakowa w dniu 02.II .2011 roku tj. roda o godzinie 16 30. Zapraszamy wszystkie dzieci starsze i modsze - wstp wolny.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z siedzib w Szewnie zaprasza dzieci do udziau w zajciach literacko plastycznych pt .„Zima poezj malowana” 03.02.2011 oraz 08 i10.02.2011 na zajcia podczas ktrych bd mogy dowiedzie si „Kto mieszka w Chatce Puchatka„ i posurfowa w Internecie.

Biblioteka w Bodzechowie zaprasza na zajcia 03.02.2011 pt. „Ferie z lektur” podczas ktrych bd mogy pozna barwy i uroki zimy w utworach C.H. Andersena ;09.02.2011 konkurs gonego czytanie bani „Krlowa niegu” oraz zajcia plastyczne i Internetowe.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny