STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8933„NIE B?D? LE? – WYPOCZYWAJ AKTYWNIE”

Ogoszenie kulturalne
2008-02-25

Podczas tegorocznych ferii zimowych w dniach od 28 do 8 lutego dyrektor Publicznej Szkoy Podstawowej w Bodzechowie mgr Jerzy Grzdziel zapewni uczniom atrakcyjn form wypoczynku pod hasem „Nie bd le - wypoczywaj aktywnie”.

Kadra pedagogiczna szkoy przygotowaa dla uczniw bogat ofert zaj na terenie szkoy, ktre odbyway si codziennie od 9 do 13. Celem tych zaj byo objcie opiek dzieci, ktre nie wyjedaj na ferie zimowe. Dzieci bray udzia w rnego rodzaju grach i zabawach logicznych i jzykowych rozwijajcych ich pami, wyobrani oraz poszerzajcych wiedz z zakresu poszczeglnych przedmiotw szkolnych. Rozwizyway tangramy, krzywki, ukaday puzzle. Odbyy si a trzy turnieje wiedzy o Polsce i o Europie: „Co mody Polak wiedzie powinien”, „May Europejczyk”, oraz „Europa, mj kontynent”. Dzieci mogy rwnie rozwija swoje zdolnoci plastyczne. Wykonyway prace przy pomocy ciekawych technik biorc udzia w wielu konkursach plastycznych: „Paac Krlowej niegu w figurach geometrycznych”, „Ulubiona posta bajkowa”, „Krlowa Zima”, „Moja maa ojczyzna zim”, „Walentynki tu, tu…”, „Krajobrazy Polski”.

Nie zabrako rwnie konkursw literacko- historycznych: „Poznajemy banie Andersena”, „Legenda o Bodzechowie” oraz konkurs mitologiczny. Dla dzieci uzdolnionych muzycznie nauczyciele przygotowali konkursy piosenki i pieni religijnej oraz dziecicej. Uczestnicy konkursw piewali zarwno po polsku jak i w jzykach obcych, ktrych na co dzie ucz si w szkole.

Na sali gimnastycznej mali sportowcy wszechstronnie rozwijali swoja sprawno fizyczn poprzez uczestnictwo w grach zespoowych oraz innych zabaw ruchowych. Odbyway si liczne turnieje gry w siatkwk, koszykwk, pik halow, minihokeja, tenisa stoowego i badmintona. Dla modszych dzieci przygotowywany by atrakcyjny tor przeszkd z balonikami, skakankami, pikami. Nie zabrako wicze przy muzyce, czyli popularnego aerobiku. Zajcia sportowe cieszyy si duym zainteresowaniem ze strony wszystkich uczestnikw ferii w szkole.

W ostatkowy wtorek mali kucharze dostarczyli dodatkowych, smakowitych atrakcji. Wasnorcznie przygotowali i usmayli gofry dla wszystkich dzieci. Kadego dnia uczestnicy ferii mieli zapewnione niadania i smaczne obiady przygotowane przez panie kucharki. Po zakoczonych zajciach kade dziecko za udzia w konkursach otrzymywao nagrody. Najaktywniejsi uczniowie na zajciach sportowych otrzymali piki. Posiki dla uczniw i liczne nagrody byy sponsorowane przez samorzd gminy. Udzia w zajciach by darmowy. Dzieci chtnie przychodziy do szkoy, gdzie spdzay ferie w ciekawy i bezpieczny sposb.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny