Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 06-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3032„NIE BĄDŹ LEŃ – WYPOCZYWAJ AKTYWNIE”

Ogłoszenie kulturalne
2008-02-25

Podczas tegorocznych ferii zimowych w dniach od 28 do 8 lutego dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzechowie mgr Jerzy Grządziel zapewnił uczniom atrakcyjną formę wypoczynku pod hasłem „Nie bądź leń - wypoczywaj aktywnie”.

Kadra pedagogiczna szkoły przygotowała dla uczniów bogatą ofertę zajęć na terenie szkoły, które odbywały się codziennie od 9 do 13. Celem tych zajęć było objęcie opieką dzieci, które nie wyjeżdżają na ferie zimowe. Dzieci brały udział w różnego rodzaju grach i zabawach logicznych i językowych rozwijających ich pamięć, wyobraźnię oraz poszerzających wiedzę z zakresu poszczególnych przedmiotów szkolnych. Rozwiązywały tangramy, krzyżówki, układały puzzle. Odbyły się aż trzy turnieje wiedzy o Polsce i o Europie: „Co młody Polak wiedzieć powinien”, „Mały Europejczyk”, oraz „Europa, mój kontynent”. Dzieci mogły również rozwijać swoje zdolności plastyczne. Wykonywały prace przy pomocy ciekawych technik biorąc udział w wielu konkursach plastycznych: „Pałac Królowej Śniegu w figurach geometrycznych”, „Ulubiona postać bajkowa”, „Królowa Zima”, „Moja mała ojczyzna zimą”, „Walentynki tuż, tuż…”, „Krajobrazy Polski”.

Nie zabrakło również konkursów literacko- historycznych: „Poznajemy baśnie Andersena”, „Legenda o Bodzechowie” oraz konkurs mitologiczny. Dla dzieci uzdolnionych muzycznie nauczyciele przygotowali konkursy piosenki i pieśni religijnej oraz dziecięcej. Uczestnicy konkursów śpiewali zarówno po polsku jak i w językach obcych, których na co dzień uczą się w szkole.

Na sali gimnastycznej mali sportowcy wszechstronnie rozwijali swoja sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w grach zespołowych oraz innych zabaw ruchowych. Odbywały się liczne turnieje gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę halową, minihokeja, tenisa stołowego i badmintona. Dla młodszych dzieci przygotowywany był atrakcyjny tor przeszkód z balonikami, skakankami, piłkami. Nie zabrakło ćwiczeń przy muzyce, czyli popularnego aerobiku. Zajęcia sportowe cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony wszystkich uczestników ferii w szkole.

W ostatkowy wtorek mali kucharze dostarczyli dodatkowych, smakowitych atrakcji. Własnoręcznie przygotowali i usmażyli gofry dla wszystkich dzieci. Każdego dnia uczestnicy ferii mieli zapewnione śniadania i smaczne obiady przygotowane przez panie kucharki. Po zakończonych zajęciach każde dziecko za udział w konkursach otrzymywało nagrody. Najaktywniejsi uczniowie na zajęciach sportowych otrzymali piłki. Posiłki dla uczniów i liczne nagrody były sponsorowane przez samorząd gminy. Udział w zajęciach był darmowy. Dzieci chętnie przychodziły do szkoły, gdzie spędzały ferie w ciekawy i bezpieczny sposób.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny