STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46465Ma?y jubileusz w Sarnwku

Ogoszenie oglne
2011-01-17

V Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Boonarodzeniowej

13 stycznia 2011r w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawa II w Sarnwku po raz pity spotkali si uczniowie szk podstawowych z Ostrowca w. oraz gmin Batw i Bodzechw, by sowami poezji i prozy odda wyjtkowy czar i niemal magiczn moc najbardziej rodzinnych wit - Boego Narodzenia.
Patronat nad konkursem obj wjt Gminy Bodzechw Jerzy Murzyn, ktry by jednoczenie fundatorem nagrd dla uczestnikw.
Komisja Artystyczna w skadzie: p. Wiesawa Wojtowicz – przewodniczca, oraz czonkowie:
p. Magorzata Guzek po wysuchaniu 20 prezentacji ustalia nastpujcy werdykt:
I grupa wiekowa – uczniowie kl. I - III:
I m-ce: Gabriela Papaj – PSP Sarnwek
II m- ce ex- quo: Oliwia Dudek i Magorzata Zieliska - PSP nr 10 Ostrowiec w.
III m-ce Natalia Foremniak – PSP Sarnwek
Wyrnienia: Maja Gbura - PSP Chmielw, Martyna Dziewit - PSP Ok
II grupa wiekowa – uczniowie kl. IV- VI:
I m-ce: Kamil Zieliski - PSP Sarnwek i Agnieszka Nizielska - PSP nr 5 Ostrowiec w.
II m-ce: Ilona Walas - PSP nr 5 w Ostrowcu w.
III m-ce: Ilona Pawowska – PSP w Bodzechowie
Wyrnienia: Matylda Tracz - PSP Sarnwek, Dominika Jeewska – PSP nr 10 Ostrowiec w
Wszyscy recytatorzy otrzymali pamitkowe dyplomy i upominki – serduszka symbolizujce uczucia, jakie rodz si podczas kadego pobytu w Sarnwku. Dopenieniem ciepej boonarodzeniowej atmosfery konkursu byy pikne pastoraki w wykonaniu Gabrysi Papaj
i Matyldy Tracz z Sarnwka, ktrych opiekunka p. Alina Pastuszka wraz z p. Wiesaw Sado zorganizowaa t pikn imprez.
Nad mi atmosfer i sprawnym przebiegiem konkursu doskonale czuwaa dyrektor ZSP
w Sarnwku p. Hanna Dzibka.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny