STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-11-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
42781Gminny Przegl?d Kol?d i Pastora?ek w Zespole Szk? Publicznych w Szewnie

Ogoszenie oglne
2010-12-23

Koldy to jeden z pikniejszych darw jakie przynosz nam wita Boego Narodzenia, raduj nasze serca i pogbiaj wizi midzy ludmi. 15 grudnia 2010r. w Szkole Podstawowej w Szewnie rozbrzmiewa radosny piew pieni boonarodzeniowych.

Pikne koldowanie, podczas IV Gminnego Przegldu Kold i Pastoraek pod patronatem Wjta Gminy Bodzechw Jerzego Murzyna, byo moliwe dziki paniom: A. Stachurskiej i D. Lasek, ktre go przygotoway i przeprowadziy.
Przegld mia charakter konkursu i wzbudzi wiele pozytywnych emocji oraz wzrusze. Modzi uczestnicy walczyli o nagrody w trzech kategoriach wiekowych. Publiczno wysuchaa przepiknych, tradycyjnych polskich kold i pastoraek. Na scenie wystpio 18 uczniw ze szk podstawowych z Bodzechowa, Chmielowa, Sarnwka, Szwarszowic i Szewny.

Miym akcentem by przepikny wystp Przemka Religi i Zosi Mikoajczak, ktrzy sw wspania gr na gitarze zachwycili publiczno. Jury miao twardy orzech do zgryzienia przy ocenie tak wspaniaych wykonawcw, ale wyrnio nastpujce osoby:
W kategorii klas I – II pierwsze miejsce zdobya Gabriela Papaj z PSP w Sarnwku, II - Karolina Kowalska z Chmielowa, III - Bartosz Winiarski z Szewny.
Wrd klas III – IV pierwsze miejsce wywalczya Monika Biekowska ze Szwarszowic, II -Matylda Tracz z Sarnwka, III -Maja Skowron z Chmielowa.
Natomiast wrd uczniw klas V i VI najlepsz okazaa si Karolina Ralska z Szewny. Drug bya Weronika Matus z Bodzechowa, za trzeci Aleksandra Lipa z Sarnwka.

Konkurs zakoczy si uroczystym wrczeniem dyplomw i nagrd przez dyrektora szkoy Magorzat Turczysk oraz zastpc Wjta Gminy Bodzechw Romana Kaczmarskiego.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny