STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46460„Cztery pory roku” – uczniowie dla ?rodowiska

Ogoszenie oglne
2010-12-20

29 listopada pogoda zaskoczya wszystkich, nie tylko drogowcw. Spataa rwnie figle uczniom i nauczycielom z PSP w Szwarszowicach, ktrzy w wigili Andrzejek zaplanowali mie popoudniowe spotkanie z rodzicami. Mimo ataku zimy gocie dopisali i spotkanie si odbyo.

Tematem wieczoru byy cztery pory roku. Taki wanie tytu nosi monta sowno-muzyczny, ktry uczniowie klasy III, IV i V zaprezentowali przed dyrekcj szkoy, swoimi rodzicami i rodzestwem. Poezj Staffa, Konopnickiej, Lama i Trznadela przedzielay tematyczne utwory wokalne oraz klasyka Vivaldiego z cyklu „Cztery pory roku”.

Gwnym celem uroczystoci byo zacienienie wizi ze rodowiskiem, rozpowszechnianie kultury ywego sowa znanych i lubianych poetw, rozwijanie zdolnoci recytatorskich, muzycznych, plastycznych i literackich uczniw.

Inicjatorkami imprezy byy p. Marzena Wilczyska(nauczyciel j. polskiego, opiekun koa polonistycznego; p. Iwona Staczak ( nauczyciel muzyki i opiekun chrku szkolnego) ;
p. Marzena Rdzanek (nauczyciel przyrody i opiekun biblioteki).

Podsumowaniem spotkania byo ogoszenie wynikw konkursu literacko-plastycznego pod hasem „Jesie to najpikniejsza pora roku” Do komisji wpyno 30 prac uczniw z klas IV-VI. W konkursie literackim zwyciyli : I miejsce - Weronika Wielgus , II miejsce Daniel Cudzik i Bartomiej Rymanowski, III miejsce Paulina Pycela i Marta Grska. W konkursie plastycznym I miejsce otrzyma Bartomiej Rymanowski, II miejsce Kamil Gajewski, Damian Pronobis i Daniel Cudzik, III ,miejsce Weronika Wielgus, Jakub Wrona i Patrycja Biekowska.

Dyplomy wrcza dyrektor szkoy w Szwarszowicach p. Wacaw Pytlak , ktry ufundowa wszystkim uczestnikom sodkie nagrody.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny