Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 06-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3005Bezpłatna konferencja "AUSTRIACKIE TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA"

Ogłoszenie ogólne
2008-02-26

Zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w konferencji AUSTRIACKIE TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA, która odbędzie się w dniu 18.3.2008 o godz. 9:00 w hotelu Qubus Prestige w Katowicach.

Podczas konferencji zaprezentowanych zostanie wiele ciekawych, innowacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska. Celem konferencji jest prezentacja austriackich doświadczeń w tej dziedzinie oraz pogłębienie współpracy pomiędzy Polską i Austrią. Konferencji towarzyszyć będą bilateralne spotkania biznesowe z firmami austriackimi.

Austria zajmuje czołowe miejsce w Europie w dziedzinie technologii i urządzeń ochrony środowiska. Kraj ten charakteryzuje się dużą liczbą przedsiębiorstw działających w branży ochrony środowiska, wysokim stopniem wykorzystania energii odnawialnych, wydajnym wykorzystaniem wody i energii, sprawnym zarządzaniem odpadami i gospodarką wodno-ściekową oraz ekologicznym rolnictwem.

Cieszyłbym się, gdybym mógł powitać Państwa podczas konferencji oraz bilateralnych rozmów. W zalączeniu znajdą Państwo wykaz firm biorących udział w konferencji, program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie udziału prosimy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 29.02.2007 na numer faksu: 012/429 49 01. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Marketingowym Austriackiej Izby Gospodarczej (Tel: 012/4284900, E-mail: krakow@austriantrade.pl).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Z wyrazami szacunku

Dr Ernst Kopp
RADCA HANDLOWY AMBASADY AUSTRII


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny