STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
4710625 listopada – „Dzieci lubi? misie” „ ?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia.”

Ogoszenie oglne
2010-12-13

Pluszowe misie - mikkie, mie w dotyku, s ulubiecami wszystkich dzieci. Od ponad 100 lat towarzysz dzieciom na caym wiecie. Autorzy ksiek dla dzieci pisz o nich opowiadania, powieci i wiersze.

Z okazji tego wita z inicjatywy pedagoga szkolnego – Izabeli Zarba oraz przedstawicieli Samorzdu Uczniowskiego w szkole zorganizowano po raz pierwszy obchody wiatowego Dnia Pluszowego Misia” pod hasem „Dzieci lubi misie..”

W trakcie imprezy rozstrzygnito konkursy: plastyczny „ Mj przyjaciel mi”, skierowany do uczniw klas modszych oraz literacki – „ Mj przyjaciel”, przeznaczony dla uczniw klas starszych. Po iloci prac jakie wpyny wiemy, e mi wci pozostaje najwaniejsz zabawk dzieci.

W kategorii klas 0 – III
Specjalne wyrnienie otrzymay: Oliwia Mazur II klasa, Daria Mazur- III klasa.
I miejsce:
Wiktoria Kasprzyk
Kacper Iwoa
Dominika Saaga
Paulina Kaniewska
II miejsce:
Daria Iwoa
Patryk Korpik
III miejsce:
Przemek Czerwiec
Bartosz Stycze
Monika Biekowska
Specjalne wyrnienie w postaci ksizki przyzna Dyrektor –Wacaw Pytlak dla Pauliny Dziekan.
W kategorii klas IV- VI:
I miejsce Ola Czerwiec
II miesjce Patrycja Biekowska
III miejsce Ola Sierpie.
W konkursie literackim nagrod zdobya Ola Czerwiec z klasy VI.
Wszystkim zwycizcom wrczono nagrody ufundowane przez przewodniczc Rady Rodzicw – Agat Iwoa oraz dyplomy.
Pozostali uczestnicy otrzymali podzikowania.

Celem caego przedsiwzicia byo: zapoznanie dzieci z histori powstania Dnia Pluszowego Misia oraz wzajemna integracja uczniw poprzez zabaw, uwiadomienie uczniom, e mi jest najlepszym przyjacielem dzieci.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny