STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-12-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60148Rekord w Bodzechowie

Ogoszenie ogólne
2010-10-04

Pod patronatem Wjta Gminy Bodzechw w Bodzechowie odbyy si zawody z cyklu Grand Prix Gr witokrzyskich w Biegach Grskich. Start i met usytuowano na stadionie, za trasa wioda przez malownicze wzniesienia w Lisinach Bodzechowskich.

Bodzechowski bieg mia rekordow obsad, gdy na starcie stano blisko 70 zawodnikw m.in. z Mielca, Tarnobrzega, Katowic, Czstochowy, a nawet z Wejherowa i Gdaska. Udzia w zawodach licznie wzia modzie ze szk z terenu Gminy Bodzechw. Dzieci ze szk podstawowych miay do pokonania blisko dwukilometrowy odcinek.

Najlepiej spisa si na nim Oskar Foremniak z PSP Bodzechw, ktry wyprzedzi szkolnego koleg Dawida Dybca oraz Pawa Przydatka z PSP Chmielw. W kategorii dziewczt triumfowaa Natalia Gawe z PSP Chmielw, ktra pokonaa Mari Dryjas z Chmielowa i Klaudi Koodziej z PSP Szewna. Gimnazjalici mieli do pokonania dystans 3 kilometrw. Wrd dziewczt najlepiej wypady zawodniczki z Rudnika – Agnieszka i Monika Filipowska. Tu za nimi finiszowaa Karolina Bie z PG Bodzechw. Wrd chopcw zwyciy Damian Dudeko z Kunowa przed Tomaszem Cielikiem z Ostrowca w. i Dariuszem Jaskulskim z PG Szewna. W biegu gwnym triumfowa Piotr Ko z GLKS Fakw, ktry wyprzedzi Daniela Wosika z Montrail CW-X Team i Mirosawa Staka z MUKS THM Ostrowiec w.

Z mieszkacw Gminy najlepiej zaprezentowa si Kamil Ferenc z Godzielina, ktry zaj pit lokat. Rwnie pit pozycj, lecz wrd pa zaja Marzena Kutera, na co dzie nauczycielka wychowania fizycznego z Bodzechowa. Na uczestnikw zawodw czekay pamitkowe puchary, dyplomy oraz gadety przygotowane przez organizatorw biegu, ktrym byo oprcz Urzdu Gminy Bodzechw, Stowarzyszenie EGO.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny