STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-12-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60210Przypominamy o konieczności segregacji odpadów

Ogoszenie ogólne
2010-07-02

Przypominamy mieszkacom Gminy Bodzechw o koniecznoci segregacji odpadw.

Do dostarczanych bezpatnie workw maj trafia jedynie surowce, na ktre s one przeznaczone.

Kady z workw posiada stosowny opis:

szko biae;
wrzucamy: opakowania ze szka biaego tj. butelki, soiki, itp. wolne od zanieczyszcze metalami i tworzywami, nie wrzucamy: szka okiennego, luster i szka zbrojonego, fajansu i porcelany, zuytych arwek, lamp jarzeniowych, stuczki szklanej, kapsli, szka nietukcego typu DURALEX, ARCOROCK, VERECO);

szko kolorowe;
wrzucamy: opakowania ze szka kolorowego tj. butelki, soiki, itp. wolne od zanieczyszcze metalami i tworzywami,
nie wrzucamy: tak jak wyej;

plastik;
wrzucamy: opakowania po napojach PET, folie, reklamwki i woreczki foliowe;
nie wrzucamy: opakowa i pojemnikw po olejach spoywczych, przemysowych (np. oleje i pyny dla motoryzacji), pojemnikw po wyrobach spoywczych i kosmetykach, zabawek, sprztu gospodarstwa domowego, elementw po wyrobach technicznych;

makulatura;
wrzucamy: gazety, ksiki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, torby i worki papierowe, tektur i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiaw;
nie wrzucamy: papieru i tektury pokrywanych foli metalow lub tworzyw sztucznych (opakowa po napojach, rodkach spoywczych), kalki, zabrudzonego i tustego papieru np. z masa, margaryny, artykuw wykonanych z poczenia tworzyw z innymi materiaami.

Pozostae odpady naley wrzuca do kuba 120, ktrego oprnianie jest najtasze w naszym rejonie, poniewa dofinansowe jest z budetu Gminy.

NIEPOSEGREGOWANIE MIECI PRZEZ MIESZKACW SKUTKUJE TYM, E NIE CHC ICH ODBIERAC OD NAS FIRMY ZAJMUJCE SI DALSZYM PRZETWARZANIEM ODPADW.


Gminny Zakad
Gospodarki Komunalnej w Szewnie


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny