STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46425Czerwcowe spotkanie z folklorem

Ogoszenie oglne
2010-07-01

Pod patronatem Wjta Gminy Bodzechw Jerzego Murzyna 27 czerwca 2010r , po raz trzeci na placu zabaw w Wlce Bodzechowskiej odby si festyn pt. „Czerwcowe spotkanie z folklorem„.

Gwnymi organizatorami imprezy byli Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z siedzib w Szewnie pod kierownictwem Iwony Lipki, radny i sotys wsi Przyborw Marian Stpie , sotys Wlki Bodzechowskiej Adam Smalera oraz Rady Soeckie obu miejscowoci.

Licznie przybyli mieszkacy okolicznych miejscowoci oraz gocie z innych krajw m.in. Woch , Bugarii, Turcji i Norwegii podziwiali wystpy zespow piewaczych K Gospody Wiejskich z Bodzechowa, Chmielowa, Jdrzejowa, Jdrzejowic ,Magonii, Sarnwka, Szewny, Szwarszowic oraz artystw sceny dzkiej w programie kabaretowym pt. „Wszystko przez kobiety”. Publiczno wspaniale bawia si podczas wystpu kapeli ludowej „Bliej serca” z Bliyna . Podczas festynu mona byo degustowa rnorodne przepyszne potrawy wykonane na bazie „darw lasu” przez panie z K Gospody Wiejskich z terenu Gminy Bodzechw. Na stoach krloway jagodzianki, rolady poziomkowe, mufinki, placki z jagodami ,poziomkami ,rabarbarem, jabkami ,serniki, pierniki ,rogaliki z nadzieniem ranym, oponki oraz swojskie przysmaki czyli placki z grzybami ,grzybki marnowane, pasztety ,smalec o rnym smaku i kiebaski. Mona byo zakupi kwiaty zrobione z nici na szydeku przez panie z Jdrzejowa oraz rnorodne, przepikne prace wykonane przez podopiecznych z PDPS w Ostrowcu w – 0siedle Sloneczne. Duym powodzeniem cieszyy si liczne konkursy z nagrodami dla dzieci :rzut szyszk do celu, dmuchanie balonikw, lene rymowanki, kwiat paproci. Festyn zakoczy si wsplna zabaw ludowa pod sosnami.

Organizatorzy pragn podzikowa pastwu Marzannie i Tomaszowi Derlatkom, Elbiecie i Marianowi Juszczykom, Anecie i Mariuszowi Kaletom, Teresie i Franciszkowi Dbiskim, Marcie i Rafaowi Galatom, Marzenie i Piotrowi Majom oraz Prezesowi Zarzdu Gminnego Bodzechw Wojciechowi Fudalejowi , Dyrektorowi PSP w Bodzechowie Jerzemu Grzdzielowi i pracownikom PSP w Bodzechowie za pomoc w zorganizowaniu festynu.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny