STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
47150Banki udzielaj?ce kredytw na zakup i monta? kolektorw s?onecznych

Ogoszenie oglne
2010-07-01

17 czerwca br. Zarzd NFOiGW podpisa z szecioma bankami umowy, uruchamiajce program dopat do kredytw bankowych na zakup i monta kolektorw sonecznych.

Osobom fizycznym i wsplnotom mieszkaniowym nie podczonym do sieci ciepowniczej, poprzez banki, NFOiGW proponuje 45% dopaty do zakupu i montau kolektorw sonecznych do ogrzewania wody uytkowej. Program finansowy, ktrego uruchomienie zaplanowano na jesie tego roku ruszy wczeniej. Cz bankw uruchomi go ju w lipcu, natomiast wszystkie zadeklaroway w swojej ofercie kredyty na kolektory soneczne w sierpniu br.

Lista bankw, ktre przystpiy do programu :

Bank Ochrony rodowiska S.A.
Al. Jana Pawa II nr 12
00-950 Warszawa
tel.: (22) 850-87-20
faks: (22) 850-88-91

Bank Polskiej Spdzielczoci S.A. oraz zrzeszone Banki Spdzielcze
ul. Pocka 9/11B
01-231 Warszawa
tel.: (22) 53-95-100
faks: (22) 53-95-222

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spdzielcze
ul. Szarych Szeregw 23 a
601-462 Pozna
tel.: (61) 856-24-00
faks: (61) 852-27-30

Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone Banki Spdzielcze
ul. Elblska 15/17
01-747 Warszawa
tel.: (22) 560-04-00
faks: (22) 560-04-09

Krakowski Bank Spdzielczy
ul. Rynek Kleparski nr 8
31-150 Krakw
tel.: (12) 42-86-224
faks: (12) 42-86-222

Warszawski Bank Spdzielczy
ul. Fieldorfa 5a
03-984 Warszawa
tel.:(22) 514-89-40
faks: (22) 514-89-19

Oznacza to, e kredyty z dopatami bd dostpne w 4,5 tys. placwek bankowych na terenie caego kraju.
Dopaty bd udzielane do kredytw zarwno na zakup i monta kolektorw sonecznych jak i aparatury niezbdnej do ich prawidowego funkcjonowania. Inwestorzy mog zatem liczy na dofinansowanie kosztw:
• sporzdzenia projektu budowlano-wykonawczego,
• zakupu:
• kolektora sonecznego
• nowego zasobnika wodnego,
• automatyki,
• aparatury pomiarowej i instalacji,
• ciepomierza oraz
• montau zestawu.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny