Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-03-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
51Warsztaty garncarskie w PSP w Szewnie.

Ogłoszenie ogólne
2010-05-31

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szewnie w ostatnim czasie mieli przyjemność spotkania się z bardzo ciekawym gościem – tajniki wyrabiania tradycyjnych glinianych naczyń i ozdób zdradził dzieciom ostrowiecki garncarz pan Paweł Pilecki.
Kilkakrotnie odwiedził on szkołę i poprowadził warsztaty garncarskie dla uczniów, podczas których uczestnicy mogli sami zmierzyć się z trudną sztuką wyrabiania garnków i talerzy, które tak często są ozdobą naszych domów. Pan Pilecki, w niezwykły sposób wciągnął dzieci w świat swojej pasji. Uczniowie z ożywieniem zadawali pytania, dzięki którym poznali cały proces postawania naczyń: od momentu pozyskiwania gliny, przez jej przygotowywanie, po formowanie kształtów i ostateczne wypalanie gotowych już przedmiotów. Wspaniałą atrakcją i niepowtarzalną okazją była możliwość samodzielnego wykonania zaprojektowanego przez siebie naczynia. Pan Pilecki udostępnił uczniom toczek (potocznie zwany kołem garncarskim) i czuwał nad procesem formowania gliny. Powstały bardzo pomysłowe naczynia, które uczniowie samodzielnie ozdobili tradycyjnymi wzorkami. Być może niektóre z nich zobaczymy na zaplanowanej przez pana Pileckiego wystawie, która jesienią ma podsumowywać cykl przeprowadzonych warsztatów? Tego dowiemy się za parę miesięcy. Warsztaty garncarskie pana Pawła Pileckiego zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny