Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
241Pinokio w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2010-02-08

W Świetlicy Wiejskiej w Bodzechowie odbyło się przedstawienie pt. „Pinokio”, na podstawie bajki włoskiego prozaika Carla Collodiego. Była to opowieść o drewnianym pajacyku , którego marzeniem było zostać prawdziwym chłopcem, mieć rodzinę i chodzić do szkoły . Dzieci miały możliwość wystąpienia na scenie razem z aktorami i współtworzenia przedstawienia. Spektakl przygotowali aktorzy krakowskiego Studia Małych Form Teatralnych „Art. – Re”.

To nie była jedyna atrakcja przygotowana przez pracowników świetlicy w czasie ferii. 30 stycznia odbył się turniej tenisa stołowego, w którym wzięło udział 18 osób. W czasie zawodów dominowała wola walki i rywalizacji sportowej.

Przez cały okres ferii zimowych licznie przybywała do świetlicy młodzież, która spędzała czas wolny przy grach planszowych, tenisie stołowym, czy też rozwiązując krzyżówki. Wszyscy wspólnie śledzili przebieg skoków narciarskich oraz innych programów sportowych w telewizji oraz w Internecie.

Uczestnikami zajęć świetlicowych byli również młodsi, którzy korzystali z zajęć plastycznych, podczas których wykonali m.in. laurki z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny