Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-01-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3631% na STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE WSI BODZECHÓW „LISINY BODZECHOWSKIE”

Ogłoszenie ogólne
2010-02-08

TERAZ TAKŻE I TY MOŻESZ ŁATWO WŁĄCZYĆ SIĘ W WIELKIE DZIEŁO POMOCY !
Zgodnie z ustawą dotyczącą przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego, podatnik może przekazać 1% podatku należnego fiskusowi na wsparcie organizacji, która realizuje działania pożytku publicznego.
Nasze stowarzyszenie wspiera rzeczowo i finansowo dzieci głównie z rodzin o trudnej sytuacji materialnej oraz szczególnie uzdolnione.. Przekazanie1% pozwoli nam na wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Wiemy, że są to bardzo małe kwoty, ale duża ilość osób wspierających spowoduje, że będzie to bardzo dużo. Dzięki Państwa zaangażowaniu będziemy mogli:
• Zorganizować wycieczkę dla dzieci szczególnie uzdolnionych i osiągających najlepsze wyniki w nauce z terenu gminy Bodzechów

JAK PRZEKAZAĆ 1%
1. Wypełnij odpowiednia rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT 28: część O, poz.136,137; PIT 36 część P, poz. 312,313,314; PIT 36L; część O, poz. 108,109,110; PIT 37; część I poz. 124,125,126; PIT 38:część H poz. 60,61,62)
2. Wpisz nazwę organizacji STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE WSI BODZECHÓW „LISINY BODZECHOWSKIE” oraz numer KRS 0000286840
3. Oblicz 1% ogólnej kwoty twojego podatku dochodowego. Wpisz wartość 1% (w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół, np. 1,56zł = 1 zł)


Trzeba wpisać w wypełnianym formularzu PIT następujące informacje:

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
Nazwa OPP: STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE WSI BODZECHÓW „LISINY BODZECHOWSKIE” Numer KRS: 0000286840 Nr konta bankowego :BANK SPÓLDZIELCZY - 19850700042001000205320001

Wnioskowana kwota: tu wylicz 1% swojego podatku (w PIT będzie bardzo dokładnie opisane jak należy to zrobić)

1% podatku dochodowego to 100 % serca.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny