Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2751% na STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE WSI BODZECHÓW „LISINY BODZECHOWSKIE”

Ogłoszenie ogólne
2010-02-08

TERAZ TAKŻE I TY MOŻESZ ŁATWO WŁĄCZYĆ SIĘ W WIELKIE DZIEŁO POMOCY !
Zgodnie z ustawą dotyczącą przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego, podatnik może przekazać 1% podatku należnego fiskusowi na wsparcie organizacji, która realizuje działania pożytku publicznego.
Nasze stowarzyszenie wspiera rzeczowo i finansowo dzieci głównie z rodzin o trudnej sytuacji materialnej oraz szczególnie uzdolnione.. Przekazanie1% pozwoli nam na wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Wiemy, że są to bardzo małe kwoty, ale duża ilość osób wspierających spowoduje, że będzie to bardzo dużo. Dzięki Państwa zaangażowaniu będziemy mogli:
• Zorganizować wycieczkę dla dzieci szczególnie uzdolnionych i osiągających najlepsze wyniki w nauce z terenu gminy Bodzechów

JAK PRZEKAZAĆ 1%
1. Wypełnij odpowiednia rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT 28: część O, poz.136,137; PIT 36 część P, poz. 312,313,314; PIT 36L; część O, poz. 108,109,110; PIT 37; część I poz. 124,125,126; PIT 38:część H poz. 60,61,62)
2. Wpisz nazwę organizacji STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE WSI BODZECHÓW „LISINY BODZECHOWSKIE” oraz numer KRS 0000286840
3. Oblicz 1% ogólnej kwoty twojego podatku dochodowego. Wpisz wartość 1% (w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół, np. 1,56zł = 1 zł)


Trzeba wpisać w wypełnianym formularzu PIT następujące informacje:

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
Nazwa OPP: STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE WSI BODZECHÓW „LISINY BODZECHOWSKIE” Numer KRS: 0000286840 Nr konta bankowego :BANK SPÓLDZIELCZY - 19850700042001000205320001

Wnioskowana kwota: tu wylicz 1% swojego podatku (w PIT będzie bardzo dokładnie opisane jak należy to zrobić)

1% podatku dochodowego to 100 % serca.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny