STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 07-10-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
14234Walentynkowy zawrót głowy w ZSP w Szewnie

Ogoszenie ogolne
2021-02-17

Walentynki to czas obdarowywania się drobnymi upominkami, ale też dzień, w którym pamiętamy o swoich przyjaciołach i sympatiach. Nawet pandemia nie przeszkodziła ZSP w Szewnie w kultywowaniu obchodów walentynkowych, bo jak zapewniają nauczyciele, nie ma dla nich rzeczy niemożliwych! Odbyły się konkursy i wydarzenia związane właśnie z tym dniem. Celem nauczycieli było rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia, wyłanianie plastycznych talentów, poznanie tradycji i zwyczajów pochodzących z krajów anglojęzycznych, powoli zakorzeniających się w kulturze polskiej. Wychowawczynie klas 1a i 1b, pani Elżbieta Oszczypała oraz pani Bożena Turek zorganizowały konkurs na „Najpiękniejszą kartkę walentynkową”. W konkursie wzięło udział 19 uczniów, a prace były niezwykle pomysłowe i oryginalne. Natomiast nauczycielka języka angielskiego, pani Monika Przytuła i pani Katarzyna Kasprzyk zaangażowały swoich uczniów w Ogólnopolską akcję „Walentynki”, polegającą na wykonaniu kart w języku angielskim. W szkolnej Świetlicy dzień św. Walentego zmienił się w tym roku na tydzień św. Walentego. Te kilka dni spędzono w miłej atmosferze rozmawiając o tym, że Walentynki to nie tylko święto zakochanych, ale także przyjaciół. Uczniowie wykonali szereg prac plastycznych, których motywem przewodnim było oczywiście czerwone serce. Dzieci układały życzenia dla bliskich, a następnie wypisywały nimi własnoręcznie zrobione kartki walentynkowe. W tym szczególnym czasie dystansu wychowawczynie świetlicy (pani Aneta Kasprzyk, pani Teresa Gałka, pani Łucja Kulibab, pani Sylwia Gryzka-Ośko) położyły nacisk na relacje i uczniowie składali sobie życzenia tworząc „ścieżkę życzliwości”, przechodząc przez nią każdy usłyszał od kolegów i koleżanek miłe słowa. Również nauczyciele wspomagający zaangażowali się w działania Tygodnia Walentynkowego, w ramach którego powstały „walentynkowa foto ramka” oraz „drzewo miłości”, na którego liściach-sercach dzieci zapisywały miłe słowa. Panie Ewelina Barańska, Monika Salamon oraz Justyna Jarek zorganizowały „Walentynkowy turniej sportowy”. Ponadto pod ich opieką dzieci wykonywały tematyczne prace plastyczne pt. „Walentynkowa stonoga” czy też typowe kartki walentynkowe. Uczniowie równie pięknie zaprezentowali się podczas wykonywania utworów o miłości, przyjaźni (wiersze, piosenki). Coroczna tradycyjna „Poczta Walentynkowa” zmieniła formę na wirtualną, która jest zasługą pani Marty Łukasik i pani Beaty Majcher. Walentynki w wersji on-line uaktywniły aż 436 uczniów – ten niebotyczny odzew jednoznacznie świadczy o potrzebie dzielenia się miłym słowem i wyrazach uprzejmości. Już po raz kolejny wychowankowie podstawówki w Szewnie udowodnili, iż szkoła jest „Szkołą Uczącą Się”, bo uczy się w niej nie tylko poszczególnych przedmiotów, ale również wzajemnej życzliwości, empatii, tak bardzo potrzebnej we współczesnym świecie.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny