STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-07-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
43469Akcja MEN „„Razem z nami na święta” w ZSP w Szewnie

Ogoszenie ogolne
2020-12-31

Uczniowie ZSP w Szewnie to nie tylko dzieci i młodzież z pasją, ale także wspaniali inicjatorzy rozmaitych przedsięwzięć krzewiących humanitaryzm i empatię. Jednym z nich był udział w akcji MEN „Razem z nami na święta”, którą zainicjowała pani Dyrektor Małgorzata Turczyńska. Mimo trudnego czasu epidemicznego wychowankowie ZSP w Szewnie nie zawahali się w podjęciu szlachetnych działań i po raz kolejny wykazali się wspaniałomyślnością i zaangażowaniem. W tym celu zorganizowali w swoich domach wypieki pierniczków, wykonali piękne kartki bożonarodzeniowe, by następnie obdarować nimi samotne osoby z sąsiedztwa. Byli też tacy, którzy nie szczędzili swojego wolnego czasu i zaoferowali swą pomoc przy przedświątecznych zakupach. Nauczyciele szkoły podkreślają dumę, że uczniowie placówki potrafią pochylić się nad drugim człowiekiem i wzrastają w przeświadczeniu, że każdy ma coś, co może zaoferować innym.

Szewieńska szkoła dba również o integrację uczniowską nie tylko ze szkołami z powiatu, ale również z innych województw – stąd inicjatywa nawiązania współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Koluszkach i wdrożenie projektu wymiany pocztówkowej. Tym razem wzięli w nim udział czwartoklasiści, którzy łącząc przyjemne z pożytecznym otrzymali zadanie zakupu pocztówki z widokiem swojej okolicy, by następnie na lekcji języka polskiego napisać i zaadresować pocztówkę do ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach. Redagowanie pocztówki poprzedzili wylosowaniem adresata kartki, ucznia z tamtejszej szkoły. Wymiana pocztówkowa okazała się doskonałą zabawą – w związku z tym, iż dzieci miały za zadanie ująć w jednym zdaniu informację o tym, co warto zobaczyć w naszej okolicy, lekcja opatrzona została wspaniałym dziecięcym spojrzeniem na walory naszej miejscowości, a dla niektórych stała się również okazją do „umysłowego spaceru” po swoim rejonie. Teraz z niecierpliwością uczniowie czekają na pocztówki od czwartoklasistów z Koluszek.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny