STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 12-05-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
37967NOWE ŻYCIE ODPADÓW SZKOLNY EKO – KONKURS w ZSP w Szewnie

Ogoszenie ogolne
2020-11-17

W dobie kryzysu ekologicznego bardzo istotne jest szerzenie idei ekologii. W szkole podstawowej dobrym pomysłem jest propagowanie zasad wtórnego wykorzystywania odpadów w formie konkursu. W październiku, panie Teresa Gałka, Justyna Jarek oraz Monika Bednarska, nauczycielki wspomagające, zorganizowały eko-konkurs, który rozgrywany był w trzech kategoriach: „eko zwierzątko” – uczniowie klas 1-3, dzieci z przedszkola, „eko przedmiot domowego użytku”- uczniowie klas 4-6 oraz „eko fantazja” (dziedziny do wyboru: sport, ,militaria, moda, architektura, motoryzacja, technika) – uczniowie klas 7 - 8. Prace mogły być wykonane z różnych rodzajów surowców wtórnych. Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie, ponieważ wykonane prace były niesamowicie kreatywne, a oprócz pomysłowości i oryginalności pod uwagę brano także estetyka i poprawność wykonania, zgodność pracy z tematem oraz materiały (odpady), z których prace zostały wykonane. Ostatecznie komisja nagrodziła i wyróżniła następujące prace:
„Eko zwierzątko” – I miejsce –Dąbrowski Alan oraz Filip Masternak. Wyróżnienia otrzymali: Bartłomiej Tarnowski, Maja Kordos, Aleksander Binkowski, Zuzanna Korpacka oraz Gajewska Liliana.

„Eko przedmiot domowego użytku” I miejsce- Dąbrowski Igor. Wyróżnienia: Mateusz Rychta, Szymon Kosiela, Ziółkowska Klaudia, Sandra Deroń. „Eko fantazja”- klasy 7-8 I miejsce – Oliwia Niedbała. Rozstrzygniecie konkursu przypadło już na czas nauki zdalnej, dlatego na rozdanie nagród i zaplanowaną wystawę przyjdzie jeszcze czas, a póki co zdjęcia wykonanych dzieł można oglądać na stronie internetowej szkoły szewnasp.hekko.pl.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny