Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-01-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1360611 listopada w ZSP w Szewnie

Ogoszenie ogolne
2020-11-13

Mimo wkroczenia szkół w nauczanie zdalnie, ZSP w Szewnie nie zwalnia tępa, nadal promuje życie szkolne i przenosi je do on-line. Przykładem są szkolenia nauczycieli, spotkania SU, organizacja konkursów czy wydarzeń szkolnych. Najważniejszym wydarzeniem, które spaja społeczność szkolną w listopadzie to Dzień Niepodległości. Z tej okazji przeprowadzono Konkurs Wokalny Piosenki Patriotycznej i Legionowej „Nasza Niepodległa”.

Adresatami konkursu były dzieci (soliści lub duety) uczęszczający do klas 1-8 oraz przedszkola. Uczestnicy wykonali jedną piosenkę w języku polskim o tematyce patriotycznej lub legionowej, mogli śpiewać z akompaniamentem własnym, osobą akompaniującą lub z podkładem muzycznym, a nagrania przesyłali na podany adres mailowy.

Nagrodę Specjalną dla najmłodszego uczestnika konkursu otrzymała Maja Górczyńska z grupy ”Motylków”. W kategorii „Zerówka” I miejsce Anna Szelągiewicz, II miejsce Lena Borowska, III miejsce Olaf Malik, wyróżnienie przypadło Paulinie Juzal oraz Mai Szelmanowskiej. W kategorii klas 1-3: I miejsce Hanna Gogół, II miejsce Natalia Gierczak, III miejsce Filip Masternak, a wyróżnienia dla Mikołaja Pater, Juliana Stycznia i Marcela Wagi. W kategorii klas 4-6 I miejsce Małgorzata Kosiarz. II miejsce - Jakub Olech, III miejsce - Szymon Kosiela, wyróżnienie zdobyła Sandra Deroń, Wiktoria Kostucha, Michał Wójcik oraz duet Izabela Sieniek i Mateusz Rychta. W kategorii klas 7-8 I miejsce - Julia Salamon, II miejsce - Maja Gierada, III miejsce - Julia Wielgus. Oprócz świetnego wokalu uczestnicy zaprezentowali godną podziwu formę prezentacji swoich wykonań. Organizatorkami były panie Anna Stachurska, Ewelina Barańska, Sylwia Gryzka- Ośko oraz Monika Salamon. Bardzo oryginalną inicjatywą wykazał się Jakub Reszka, zastępca przewodniczącej SU, który stworzył padlet niepodległościowy, w którym uczniowie mogą zamieszczać wiersze, rysunki, piosenki związane z tematyką niepodległościową. Wszystkie wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej szkoły www.szewnasp.hekko.pl.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny