Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 26-01-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13649Pożegnanie Komendanta Wojciecha Fudaleja

Ogoszenie ogolne
2020-11-06

W niedzielę, 1 listopada zmarł druh Wojciech Fudalej.

Wieloletni Komendant Gminny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Bodzechów oraz Naczelnik jednostki OSP w Bodzechowie został pochowany na cmentarzu parafialnym w Bodzechowie.

W ostatnim pożegnaniu towarzyszyli Wojciechowi Fudalejowi mieszkańcy Bodzechowa, przyjaciele oraz druhowie z bodzechowskiej jednostki. W nabożeństwie żałobnym wziął udział Wójt Jerzy Murzy, który w bardzo wzruszający i osobisty sposób pożegnał Komendanta. Wspomniał, że był nie tylko strażakiem ochotnikiem oddanym służbie, ale i dobrym człowiekiem, pomocnym i oddanym lokalnemu społeczeństwu.

- Wszyscy w gminie mówili do niego „Wodzu”, bo takie właśnie cechy, przywódcy i lidera, charakteryzowały zmarłego. Jednocześnie był człowiekiem empatycznym, czułym na krzywdę innych, zawsze gotowym do pomocy. Nawet w ostatnim czasie, kiedy poważnie chorował, przy łóżku zawsze trzymał krótkofalówkę, by wiedzieć kiedy jego bracia- druhowie, wyjeżdżają do akcji- przypomniał podczas nabożeństwa Włodarz Gminy.
W ostatniej drodze druha Wojciecha uczestniczyli również zastępca wójta Roman Kaczmarski, sekretarz Gminy Małgorzata Sobieraj, radni Gminy, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Robert Grudzień wraz z delegacją oraz prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP w Powiecie Ostrowieckim- druh Krzysztof Gajewski. Poczty sztandarowe wystawiły jednostki OSP z Gminy Bodzechów.

Bardzo wzruszający był moment pożegnania z Komendantem, Kiedy kondukt żałobny, prowadzony przez wozy strażackie przejeżdżał przez Bodzechów, w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej zawyły syreny.

Druh Wojciech Fudalej od wielu lat aktywnie działał w Ochotniczej Straży Pożarnej. Jego zaangażowanie zostało docenione przez władze krajowe Związku. Druh Wojciech Fudalej został uhonorowany najwyższym odznaczeniem pożarniczym- Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Wielokrotnie druhowie z Powiatu Ostrowieckiego obdarzali go zaufaniem, wybierając na delegata na zjazd wojewódzki OSP w Kielcach.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny