Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
15010Wybory do Samorządu Uczniowskiego w ZSP w Szewnie

Ogoszenie ogolne
2020-10-15

W szewnieńskiej podstawówce odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W tym roku, z wiadomych względów, odbyły się one w zmienionej formie. Uczniowie, którzy zostali wybrani za przedstawicieli swoich klas wykonywali plakaty wyborcze w formie elektronicznej i przesyłali na mail Samorządu.

Opiekunki SU stworzyły padlet, na którym zamieszczono plakaty wyborcze kandydatów, a podczas lekcji wychowawczej klasy mogły zapoznać się z obietnicami swoich koleżanek i kolegów i samorząd.
Wśród 10 kandydatów znaleźli się: Kacper Brodawka (6b), Sebastian Deroń (7a), Julia Gajewska (8b), Aleksandra Kwiatkowska (7c), Jakub Reszka (5a), Julia Salamon (7b), Izabela Sieniek (4b), Julia Sitarska (6a), Hubert Wrona (4a), Laura Wrona (8c).

Głosy były bardzo wyrównane, a o końcowym wyniku zadecydowało głosowanie on-line nauczycieli. Ostatecznie przewodniczącą została Julia Gajewska, a jej zastępcami ex. Julia Salamon oraz Jakub Reszka. Pozostali kandydaci tworzą w szkole Radę Samorządu Uczniowskiego, której zadaniem jest wspieranie przewodniczących w wypełnianiu zadań i złożonych obietnic. Trudny czas dla życia szkolnego, więc przed młodzieżą stoi trudne zadanie. Opiekunkami SU w Szewnie są panie Anna Stachurska, Katarzyna Mazan oraz Karina Wójcik.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny