STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46515INFORMACJA inkasenci

Ogoszenie ogolne
2020-10-12

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju od 14 października 2020 r. (środa) ogranicza się pracę inkasentów jedynie do wystawienia faktur za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. Prosimy o podawanie stanu wodomierzy inkasentom i umożliwienie wystawienia faktur bez wchodzenia inkasenta bezpośrednio do wodomierza. Nasi pracownicy nie będą przyjmować płatności gotówkowych i bezgotówkowych.

W taki sam sposób rozliczane będą należności za wywóz nieczystości.

Ponadto informujemy o możliwości podawania stanu wodomierza telefonicznie (tel: 41 265 24 20), bądź na stronie Urzędu Gminy Bodzechów (www.ugb.pl). Ze względu na to, iż większość spraw w obecnej sytuacji załatwiana jest telefonicznie i występują utrudnienia z dodzwonieniem się do Referatu Gospodarki Komunalnej zachęcamy do podawania stanu wodomierza na stronie internetowej.

Zarówno w przypadku zgłoszeń telefonicznych jak i internetowych fakturę za wodę i kanalizację otrzymają Państwo pocztą. Płatności należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub Referatu Gospodarki Komunalnej, na poczcie, w banku (Bank Spółdzielczy -bez prowizji) lub przelew internetowy.

Odbiorcy, którzy są zainteresowani otrzymywaniem faktur drogą elektroniczną na e-mail proszeni są o przesłanie do nas takiej informacji. Prośbę z dokładnym adresem e-mail i własnoręcznym podpisem można przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Bodzechów
ul. Dolna 3
27-400 Ostrowiec Św.
lub wrzucić do skrzynki wystawionej przed budynkiem Referatu Gospodarki Komunalnej lub Urzędu Gminy Bodzechów na ul. Reja 10 z dopiskiem RGK.

Prośbę taką może złożyć tylko osoba, z którą zawarta jest umowa na dostawę wody i kanalizacji.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny