Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 20-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9038Szkoły bezpieczne dla uczniów

Ogoszenie ogolne
2020-09-07

Wszystkie placówki gminne zostały odpowiednio przygotowane na nowy rok szkolny. Zarówno pracownicy szkół jak i uczniowie mogą czuć się bezpieczni.
Jak informuje Sylwia Masternak, kierownik Gminnego Centrum Oświaty w Bodzechowie, wszystkie szkoły zostały wyposażone w materace dla najmłodszych grup, bowiem łatwiej je dezynfekować niż dywany. Ponadto Gmina wyposażyła placówki w niezbędne środki do dezynfekcji i utrzymania czystości pomieszczeń, sprzętu, pomocy naukowych.

– W dużych szkołach, m.in. w Bodzechowie i Szewnie, nie będzie problemów z przygotowaniem wejścia i wyjścia w budynkach szkolnych, aby ciągi komunikacyjne nie krzyżowały się. Mamy nową, nowoczesną bazę szkolną i jesteśmy w stanie zapewnić naszym dzieciom i młodzieży odpowiednie warunki do nauki- dodaje kierownik Sylwia Masternak.
Jednocześnie przedstawiciele gminy na bieżąco monitorują sale lekcyjne, pracownie informatyczne, stołówki, korytarze, również dezynfekowane są poręczę, klamki, blaty, krzesła itp.

-Dyrektorzy zastanawiają się nad wprowadzeniem ruchomego czasu nauki, tak, aby dzieci rozpoczynały i kończyły lekcje w różnych godzinach. Wówczas dzieci nie spotykały by się na przerwach- dodaje Sylwia Masternak.
Wszelkie komunikaty, informacje dotyczące pracy szkoły, spraw klasowych, wychowawczy chip, będą zamieszczane na stronach internetowych szkół. Rodzice w każdej sprawie będą mogli zadzwonić do dyrektora czy wychowawcy klasy swojego dziecka i porozmawiać.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny