Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
15776Bodzechowskie przedszkole otwarte !

Ogoszenie oglne
2009-11-02

W miniony czwartek odbyo si w Bodzechowie uroczyste otwarcie przedszkola „Ja i Magosia na ciekach nauki”, ktre finansowane jest z Programu Operacyjnego "Kapita Ludzki". Otwarcia dokona wjt gminy Bodzechw Jerzy Murzyn w obecnoci dzieci, ich rodzicw, wychowawcw oraz radnych i sotysw. Na uroczystoci obecny by rwnie przedstawiciel witokrzyskiego Kuratorium Owiaty w Kielcach pan Adam Jakubiec, ktry dokona pasowania dzieci na przedszkolakw. Nowopowstaa placwka otrzymaa list gratulacyjny od wicewojewody witokrzyskiego Piotra odka. Przedszkole jest finansowane z unijnego programu „Kapita Ludzki” w kwocie przekraczajcej p miliona zotych.

- Warte podkrelenia jest to, e rodzice nie ponosz adnych kosztw zwizanych z pobytem dzieci w przedszkolu – mwi wjt gminy Bodzechw Jerzy Murzyn.

Uczszcza do niego 60 dzieci, ktre zostay podzielone na 20-osobowe grupy dla trzy-, cztero- i piciolatkw. Finansowanie placwki zapewnione jest do czerwca 2011 roku, jednak ju teraz wiadomo, i po tym okresie gmina bdzie skadaa wniosek o dalsze finansowanie z rodkw zewntrznych. Dzieci oprcz tradycyjnych zaj dydaktycznych maj zapewnione trzy lekcje jzyka angielskiego tygodniowo. Zajcia w przedszkolu trwaj od 7 do 15, jednak w razie potrzeby przedszkolacy mog zosta w nim duej. Dzieci maj w tym czasie zapewnion opiek oraz pene wyywienie (niadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek). Ponadto dwa razy w roku dzieci bd wyjeday na wycieczki, ktre bd miay na celu zapoznanie je z najbliszym regionem. Podczas uroczystoci przedszkolacy otrzymali z rk wjta gminy Bodzechw porcelanowe soniki na szczcie. Prezenty dzieciom wrczali rwnie przedstawiciel kuratorium, radni i sotysi. Najmodsi mieszkacy gminy odwdziczyli si wszystkim prezentujc niezwykle bogaty program artystyczny.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny