STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-12-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60218INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

Ogoszenie ogolne
2020-08-06

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców związane z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym (koronawirus) oraz w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Wójt Gminy Bodzechów informuje, że składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego odbywać się będzie w poszczególnych miejscowościach według załączonego harmonogramu.

Producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wyznaczonych na terenie gminy Bodzechów punktach (jedynie w sytuacjach losowych istnieje możliwość złożenia wniosku w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów).

Do wniosku należy dałączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnie
Szewna , ul. Langiewicza 3 10.08.2020 r
w godzinach 9.00-17.00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach
Szwarszowice 20A 11.08.2020 r. - 12.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Świetlica w Gromadzicach
Gromadzice, ul. Szewieńska 37 13.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Świetlica w Mirkowicach
Mirkowice 14.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnówku Dużym
Sarnówek Duży 11 17.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Świetlica w Mychowie
Mychów 53 18.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Świetlica w Jędrzejowicach
Jędrzejowice 17A 19.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Publiczna Szkołą Podstawowa w Bodzechowie
Bodzechów, ul. Szkolna 12 19.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Świetlica w Goździelinie
Goździelin 70B 20.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Świetlica w Miłkowie
Miłków, ul. Szkolna 13 21.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie
Chmielów, ul. Spacerowa 5 24.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Wszelkie informacje dotyczące składania i wypełniania wniosków udzielane są pod numerem telefonu 41 265 38 38 wew. 57

Wójt Gminy Bodzechów /-/ Jerzy Murzyn
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny