Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 05-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
11938INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

Ogoszenie ogolne
2020-07-20

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców związane z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym (koronawirus) oraz w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Wójt Gminy Bodzechów informuje, że składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego odbywać się będzie w poszczególnych miejscowościach według załączonego harmonogramu.

Producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wyznaczonych na terenie gminy Bodzechów punktach (jedynie w sytuacjach losowych istnieje możliwość złożenia wniosku w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów).

Do wniosku należy dałączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnie
Szewna , ul. Langiewicza 3 10.08.2020 r
w godzinach 9.00-17.00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach
Szwarszowice 20A 11.08.2020 r. - 12.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Świetlica w Gromadzicach
Gromadzice, ul. Szewieńska 37 13.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Świetlica w Mirkowicach
Mirkowice 14.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnówku Dużym
Sarnówek Duży 11 17.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Świetlica w Mychowie
Mychów 53 18.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Świetlica w Jędrzejowicach
Jędrzejowice 17A 19.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Publiczna Szkołą Podstawowa w Bodzechowie
Bodzechów, ul. Szkolna 12 19.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Świetlica w Goździelinie
Goździelin 70B 20.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Świetlica w Miłkowie
Miłków, ul. Szkolna 13 21.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie
Chmielów, ul. Spacerowa 5 24.08.2020 r.
w godzinach 9.00-17.00

Wszelkie informacje dotyczące składania i wypełniania wniosków udzielane są pod numerem telefonu 41 265 38 38 wew. 57

Wójt Gminy Bodzechów /-/ Jerzy Murzyn
Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny