Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 29-05-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
19932NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

Ogłoszenie ogólne
2020-05-20

Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie, z siedzibą w Szewnie zaprasza do korzystania z księgozbioru. Aż do odwołania będą obowiązywać nowe zasady.

1. W bibliotece można jedynie wypożyczyć lub zwrócić książkę.
2. Czytelnicy są obsługiwani przy wyznaczonym stanowisku kontaktu użytkownika z . bibliotekarzem - zgodnie z wymogami epidemicznymi wyposażone jest w płyn do dezynfekcji dłoni i przesłonę ochronną z pleksi. Bibliotekarze obowiązkowo stosują środki ochrony osobistej.
3. Przed wejściem do biblioteki Czytelnicy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką ,chustą itp.) oraz noszenia rękawiczek ochronnych.
4. Przed dojściem do stanowiska obsługi należy zdezynfekować ręce (lub rękawice) – Biblioteka zapewnia stanowisko do dezynfekcji.
5. W miejscu obsługi czytelnika może przebywać tylko 1 osoba, pozostali czytelnicy z kolejki proszeni są o zachowanie odpowiedniego dystansu (min. 2 metry).
6. Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru i pomieszczeń bibliotecznych - książki podaje bibliotekarz.
7. Przyjęte książki zostaną odłożone (poddane kwarantannie) na okres 14 dni w wydzielone miejsca w pomieszczeniach biblioteki.
8. Proponujemy wcześniejsze umawianie się telefoniczne w celu ograniczenia ilości osób oczekujących na wejście do biblioteki. Zalecamy wcześniejsze przygotowanie listy tytułów, które chcemy wypożyczyć. Można to zrobić na 3 sposoby:
9. - przesłać mailem na adres bibliotekaszewna@wp.pl,
10. - zamówić przez telefon (41) 2651107,
11. - spisać na kartce.
12. Powyższe regulacje obowiązują od 7 maja 2020 r. do odwołania!
13. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny