STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46516Bezpieczne posesje w Denkwku

Ogoszenie oglne
2020-03-11

Rada Gminy Bodzechw podja na ostatniej sesji decyzj o dooeniu 91 tysicy 914 zotych do zadania polegajcego na przebudowie drg wewntrznych, a konkretnie budowie odwodnienia w osiedlu Denkwek
- W odpowiedzi na ogoszenie o zamwieniu zostay zoone trzy oferty. Najkorzystniejsza wyniosa blisko 271 tysicy zotych, natomiast mielimy do dyspozycji wedug kosztorysu 180 tysicy zotych. W zwizku z tym konieczne byo wygospodarowanie w budecie Gminy brakujcej kwoty- informuje Wjt Gminy Bodzechw, Jerzy Murzyn.- Najdrosza oferta wyniosa blisko 400 tysicy zotych.

W ubiegym roku zosta wykonany pierwszy etap prac w Denkwku. W roku biecym zaplanowano przebudow drg wewntrznych, ktra bdzie polega na budowie odwodnienia liniowego oraz wpustw z przykanalikami oraz odtworzeniu nawierzchni asfaltowej. Zamwienie przewiduje likwidacj kolizji z istniejc infrastruktur, tj. przebudow hydrantw, regulacj istniejcych studni kanalizacyjnych, zasuw wodocigowych oraz odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na wejciach i wjazdach na nieruchomoci.

- Przypomn, e w ramach wsppracy ze Starostwem Powiatowym trwa budowa odwodnienia na drodze przylegajcej do naszej remontowanej. Oba zadania w istotny sposb przyczyni si do poprawy zabezpieczenia terenu przed nkajcymi przez lata skutkami intensywnych opadw atmosferycznych. Mieszkacy wielokrotnie mwili o zalewanych piwnicach i posesjach- dodaje Wjt Gminy Bodzechw.

J. Murzy wskazuje rwnie, e wysoko ofert zoonych w tej inwestycji sugeruje, e zadania tego typu bd duo drosze, co moe spowodowa cicia budetowe i zmian planw inwestycyjnych Gminy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny