Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-01-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9279Uczniowie pomagają zwierzętom

Ogłoszenie ogólne
2020-01-14

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie włączyli się w akcję "Gwiazdka dla zwierzaka", która miała na celu kształtowanie postawy empatii do zwierząt oraz podejmowanie działań poprawiających ciężki los porzuconych czworonogów. Uczniowie chętnie przynosili karmę oraz ciepłe posłanie, a zebrane dary trafiły do Ostrowieckiego Wolontariatu ARKA.

Wcześniej placówkę odwiedziły wolontariuszki z Ostrowieckiego Wolontariatu ARKA p. Magdalena Godlewska i Karolina Waliszewska wraz ze swoim podopiecznym kotkiem bez łapki - Januszkiem, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 0 - 3 i na tę okazję każde dziecko wykonało rysunek swojego ukochanego pupila. W czasie prezentacji i pogadanki panie mówiły o działalności Ostrowieckiego Wolontariatu ARKA, przyczynach bezdomności zwierząt oraz możliwościach niesienia pomocy czworonogom. Uczniowie dowiedzieli się również kto to jest wolontariusz i kto może nim zostać.

Dyrekcja wraz z całą społecznością szkolną składają serdeczne podziękowania wolontariuszkom za przeprowadzenie pouczających zajęć, a rodzicom i uczniom za włączenie się do akcji na rzecz potrzebujących zwierząt.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny