Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2315Mikołajki w Szkole Podstawowej w Sarnówku

Ogłoszenie ogólne
2019-12-20

Święty Mikołaj i w tym roku zawędrował do Szkoły Podstawowej w Sarnówku, obdarowując wszystkich słodkimi upominkami. W ten wyjątkowy dzień, to jest 6 grudnia odbyła się druga edycja konkursu „ I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski. Celem szkolnego konkursu było zaprezentowanie najpiękniejszego i najbardziej pomysłowego stroju mikołajkowego. Liczyła się pomysłowość, estetyka wykonania stroju, wkład pracy a przede wszystkim prezentacja swojej osoby. Do udziału w konkursie zgłosiło się bardzo wielu uczestników, którzy następnie zaprezentowali się jurorom.

Różnorodność i estetyka przygotowanych strojów oraz efektowne autoprezentacje zachwyciły wszystkich zebranych. W trakcie mikołajkowej zabawy uczniowie poznali historię Świętego Mikołaja, śpiewali świąteczne piosenki, rozwiązywali okolicznościowe quizy. W klimat świąt społeczność uczniowską wprowadziły panie: M. Łęgosz, A. Papaj, D. Kubik.
Po burzliwych obradach, jury, w którego składzie znaleźli się zarówno nauczyciele jak i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, ogłosiło wyniki. Pierwsze miejsce w swoich kategoriach wiekowych zdobyły: Nikola Januchta (kl. II), Zuzanna Przydatek (kl. V), Beata Warzecha (kl.VI). Ten dzień pozostanie na długo w pamięci uczniów naszej szkoły.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny