Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 20-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
641Wigilijne spotkanie w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2019-12-17

Tradycją w Gminie Bodzechów są wigilie środowiskowe. W tym roku świętowano w Bodzechowie. Przy świątecznym stole zasiadło blisko 300 osób, w tym wójt Jerzy Murzyn, wicewojt Roman Kaczmarski, sekretarz Gminy- Małgorzata Sobieraj, przewodniczący Rady Gminy- Wiesław Cisek, radni, dyrektorzy szkoły w Bodzechowie- Konrad Żelazowski i Krystyna Żurek, koła gospodyń wiejskich, uczestnicy zajęć w Klubie Senior+ oraz reprezentanci wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy.

Spotkanie rozpoczął występ uczniów, którzy wprowadzili zebranych w świąteczny nastrój. Po tym przepięknym koncercie kolęd i pastorałek przyszedł czas na życzenia. Świąteczne pozdrowienia dla zebranych, a za ich pośrednictwem ich najbliższym, przekazał gospodarz Gminy- wójt Jerzy Murzyn. Modlitwę zaś odmówił proboszcz parafii w Bodzechowie, ksiądz Cezary Zybała. Wigilijne spotkanie umiliły występy. Zaprezentował się chór kościelny Bell Canto z Bodzechowa z dyrygentką Moniką Gryzka, Koła Gospodyń Wiejskich z Magonii, Miłkowa, Jędrzejowic, Szewny, Gromadzic, Chmielowa, Sarnówka, Bodzechowa, Grupa Kobiet Aktywnych oraz soliści: Amelia Ruszkiewicz, Małgorzata Gębura, Kinga Szczepaniak, Katarzyna Kowalska, Henryk Sala.

Miłym akcentem było podziękowanie zarządowi Gminnego Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Bodzechowie. Wyrazy uznania za owocną pracę na rzecz lokalnej społeczności przekazał wójt Jerzy Murzyn, a odebrały je: Teresa Ciździel, Henryka Staroszczuk, Wanda Nowocień, Zofia Kogut, Maria Matyka, Irena Pakuła, Ewa Rdzanek, Elżbieta Chudziak, Justyna Połeek i Barbara Pronobis.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny