Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 06-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
14232Dzie? Pluszowego Misia

Ogoszenie oglne
2019-12-13

W Zespole Szk Publicznych w Szewnie obchodzony by wiatowy Dzie Pluszowego Misia w ZSP w Szewnie. Aby uczci to wito dzieci bray udzia w konkursie plastycznym pt. ”Mj przyjaciel Mi”. Celem konkursu byo zainteresowanie dzieci literatur o misiach, zachcenie do wypoyczenia i przeczytania ksiek oraz rozwijanie wyobrani twrczej i zdolnoci plastycznych. Podsumowanie konkursu odbyo si w dniu „urodzin” sympatycznego bohatera ksiek, ktry mimo upywu lat, nadal jest czci dziecicego wiata. To najsympatyczniejsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastpiona przytulanka. Dzieci pokazay, jak wiele maj pomysw, aby przedstawi swojego ulubieca. Prace wykonane byy rnorodnymi technikami plastycznymi: rysunek, mi namalowany farbami, wyklejanka, malowanka, prace przestrzenne itp. W konkursie udzia wziy dzieci z klas 1-3. Wszystkie dzieci wyrniono dyplomami, a nagrodzone prace trafiy na wystaw.

Lista dzieci wyrnionych: Kacper Bikowski- 1a, Emilia Snop- 1a, Aleksandra Baraniak-1a, Filip Masternak- 1b, Wiktor Macig- 1b, Antoni Rygalski- 1b,
Laura Wicek- 1b, Alan Loranty- 1b, Kornel Gajewski - 2a, Julian Grski - 2a, Maja Jedlikowska- 2a, Maksymilian Patek- 2a, Maciej Szczauba - 2a, Oliwier Reszka- 2a, Liliana Gajewska- 2b, Julian Grski - 2b, Zuzanna Korpacka- 2b, Mikoaj Pater- 2a, Zofia Wesoowska- 2b, Karol Maruszczak- 2b, Oliwia Pietras- 2b,Marta Domanowska- kl.3.
Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny