Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 28-03-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
321Ratujemy i uczymy ratować

Ogłoszenie ogólne
2019-10-22

W szkole w Chmielowie, jednej z niewielu w okolicy, już po raz czwarty, uczniowie przystąpili do akcji Bicia Rekordu w Pierwszej Pomocy. Wydarzenie to, inicjowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w ramach obchodów Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, świętujemy od 2013r. Dzień ten został ustanowiony przez Europejską Radę Resuscytacji. Celem akcji jest popularyzowanie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

W akcji brali udział uczniowie z klas IV – VIII oraz goście: pani Katarzyna Rdzanek – specjalista BHP z Eksperckiego Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy; pani Ola Guzik – ratownik medyczny; pani Joanna Kowalska – pielęgniarka szkolna oraz przedstawiciele OSP w Chmielowie – pan Grzegorz Pożoga i pan Marcin Wtorkiewicz.
O godzinie 11.20, uczniowie z nauczycielami oraz zaproszeni goście zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie przygotowano fantomy i inne materiały potrzebne do przeprowadzenia resuscytacji. Po powitaniu pani dyrektor Aleksandry Nowak, drużyny zajęły swoje pozycje. W oczekiwaniu na moment rozpoczęcia bicia rekordu, zebrani wysłuchali prelekcji na temat udzielania pierwszej pomocy wygłoszonej przez panią Katarzynę Rdzanek. Następnie, pani Ola Guzik przeprowadziła pokaz udzielania pierwszej pomocy. Punktualnie o 12.00, 30 uczniów podzielonych na cztery drużyny przystąpiło do akcji bicia rekordu. Wytrwale, szybko i sprawnie, pod okiem specjalistów – nieustannie przeprowadzano resuscytację przez pół godziny, do 12.30. Sukces został przypieczętowany ogromnym wybuchem radości i oklaskami. Każdemu z uczestników bicia rekordu zostanie wręczony pamiątkowy dyplom uznania od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

To ważne wydarzenie stało się tradycją naszej szkoły. Zorganizowały je pani Anna Kryszczyńska i pani Magdalena Ochocka.

Akcja „ Ratujemy i uczymy ratować” pokazała wszystkim, że „PIERWSZA POMOC- TO DZIECINNIE PROSTE”.
Każdy z nas powinien spróbować!
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny