Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 02-06-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1343Europejski Tydzień Sportu

Ogłoszenie ogólne
2019-10-04

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie odbywały się wydarzenia sportowe oraz prelekcje na temat zdrowego trybu życia, prawidłowej diety oraz higieny umysłu, w które angażowana była cała społeczność szkolna.

Uczniowie klas I a i I b brali udział w rozgrywkach wewnątrzklasowych w Dwa Ognie, które odbywały się na boisku przyszkolnym Orlik. Głównym sędzią był nauczyciel wychowania fizycznego. Celem zabawy było kształtowanie pozytywnych cech charakteru i sportowej rywalizacji wśród uczniów. Zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy, którzy świetnie się bawili. Dzieci mogły sprawdzić się w rywalizacji sportowej, co dodatkowo motywuje ich do dalszego rozwoju w tym kierunku i zachęca na przyszłość do spędzania swojego wolnego czasu w aktywny sposób. Naszą ideę organizacji tego typu przedsięwzięć jest kształtować pozytywne nastawienie i prawidłowe postawy do dbania o własną sprawność fizyczna i ruchową i higienę osobistą.

Uczniowie klas II i III wzięli udział w prelekcji „Zdrowe nawyki żywieniowe” przeprowadzoną przez panią Ilonę Kaniewską - pracownika Sanepidu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zwróciła ona uwagę, iż o zdrowiu naszym i naszej rodziny w znacznej mierze decydujemy sami. Niestety nieprawidłowe nawyki żywieniowe mają niekorzystny wpływ na stan naszego zdrowia. Dzieci przypomniały zasady zdrowego żywienia – Dziesięć Przykazań Zdrowotnych. Na koniec zajęć uczniowie otrzymali od prowadzącej broszurki „Co każdy powinien wiedzieć o żywieniu i aktywności fizycznej” oraz udali się na stołówkę szkolną, gdzie pod fachowym okiem szkolnego kucharza przygotowały szaszłyki owocowe, które przyjemnością zostały zjedzone w ramach drugiego śniadania.

Tego dnia również uczniowie klas starszych IV, V a, V b, VII uczestniczyli w wykładzie„Prawidłowa dieta i higiena umysłu w życiu młodego człowieka” klas starszych, który wygłosiła pani Ilona Kaniewska. Celem spotkania było ukazanie nieprawidłowości w diecie młodego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości picia napojów energetyzujących. Wiedza na temat zdrowych produktów, konieczności aktywności sportowej została poszerzona i usystematyzowana. Podczas spotkania młodzi odbiorcy mieli okazję poznać sposoby jak zadbać o zdrowy styl życia wprowadzając kilka zmian w codziennych nawykach i zwyczajach żywieniowych.

W ramach przeprowadzonych zajęć klasa IV, V a i V b przygotowały prace plastyczne „Moje zdrowe śniadanie” oraz „ Mój ulubiony sport”, które zostały zaprezentowane na wystawie szkolnej. Natomiast uczniowie klasy VII dzięki pomocy pielęgniarki szkolnej dokonali pomiarów swojego wzrostu i wagi, co pozwoliło im obliczyć swoje BMI.

Klasy VII, VIII a i VIII b wzięły udział w spotkaniu z byłym piłkarzem między innymi KSZO Ostrowiec, Lecha Poznań oraz obecnym trenerem reprezentacji Polski U-15 panem Rafałem Lasockim. Temat spotkania "Blaski i cienie życia sportowca oraz doping w sporcie" wzbudził olbrzymie zainteresowanie uczestników. Wyrazem tego była ożywiona dyskusja i duża liczba pytań ze strony uczniów do przybyłego gościa. Trener Rafał Lasocki odpowiadając na pytania bardzo często odnosił się do swojej sportowej biografii, co dodatkowo wzbudzało zainteresowanie odbiorców. Uczniowie dowiedzieli się wiele o plusach i minusach uprawiania sportu i dopingu w sporcie.
Uczniowie klasy 0 wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez panią Dagmarę Nowak, która opowiadała o zasadach przygotowania i spożywania zdrowych posiłków. Uczniowie dowiedzieli się, jak zdrowe i potrzebne w ich diecie są owoce i warzywa. Nauczyli się też rozróżniać warzywa od owoców, a następnie projektowali zdrowy talerz rysując ulubione przez siebie owoce i warzywa.
Dla uczniów klas I a i I b odbyła się prelekcja pani Dagmary Nowak na temat "Czy owoce i warzywa są zdrowe?". Uczniowie dowiedzieli się, że należy zjadać 5 posiłków, w których ogromną rolę dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka odgrywają owoce i warzywa. Po prelekcji uczniowie rozwiązywali różnorodne zadania, w których mogli wykazać się wiedzą zdobytą.

Odbyła się sportowa rywalizacja w postaci zwinnościowego toru przeszkód, w którym udział wzięły klasa VII oraz klasa VIII a i VIII b.
Uczniowie zostali podzieleni na cztery zespoły. Kapitanowie drużyn mieli za zadanie przestrzegać porządku i rywalizacji sportowej według zasad Fair Play. Konkurencje zawierały elementy wytrzymałościowe, siłowe, zwinnościowe i szybkościowe z użyciem piłek lekarskich materacy hula-hop, piłek koszykowych, szarf, pachołków oraz płotków lekkoatletycznych. Każda konkurencja była punktowana. Po zakończeniu rywalizacji zwinnościowego toru przeszkód, klasa VIII a i VIII b rozegrała towarzyski mecz w piłkę koszykową.

Uczniowie klas VI a, VI b, VIII a i VIII b uczestniczyli zajęciach realizowanych przez Stowarzyszenie Ostrower w ramach projektu „Aktywni i zdrowi”. Pani dietetyk Monika Witczak omówiła zasady właściwej diety młodego człowieka, namawiała do świadomego dbania o zdrowie, które na pewno zaprocentuje w dorosłym życiu. Pan Sebastian Majewski – prezes Stowarzyszenia zachęcał do aktywności rowerowej i przedstawił wszystkie jej zalety. Uczestnicy dodatkowo otrzymali ulotki informacyjne z omawianego zakresu wiedzy oraz przeprowadzili doświadczenie pokazujące ilość cukru znajdującą się w popularnych napojach, co pozwoliło uzmysłowić sobie jak dużą ilość tej substancji spożywamy każdego dnia.

W ramach przeprowadzonych zajęć uczniowie klas VI a i VI b przygotowali jadłospisy na wybrany dzień tygodnia zachowując zasady przestawione przez dietetyka. Prace posłużyły do przygotowania wystaw klasowych. Natomiast uczniowie klas VIII a i VIII b przygotowali prezentacje multimedialne „Moje zdrowe nawyki żywieniowe”, które zostały zaprezentowane podczas lekcji biologii i informatyki.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny