Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 02-06-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1502Certyfikat CEO dla ZSP w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2019-10-01

Zespół Szkół Publicznych w Szewnie może pochwalić się unikatowym certyfikatem. Przez cały ubiegły rok szkolny Samorząd Uczniowski pracował nad spełnieniem kryteriów, aby rozwijać społeczną aktywność, samorządność uczniowską oraz praktyczną edukację obywatelską. Opiekunki SU postanowiły zgłosić szkołę do projektu, ponieważ aktywność uczniów w samorządzie szkolnym jest bardzo wysoka. Odbyło się wiele wydarzeń, które od lat są praktykowane w szewnieńskiej szkole, ale narodziły się też nowe inicjatywy, do których należały wybór Szkolnego Lidera Wolontariatu, comiesięczne spotkania sprawozdawcze z dyrekcją szkoły, kolorowy i szalony Dzień Wiosny, cykl wydarzeń dotyczący 100-lecia odzyskania niepodległości, dyskusja ogólnoklasowa na temat motywacji uczniów do nauki, kąciki tematyczne umilające czas na przerwie.

Certyfikat „Szkoła Demokracji” został przyznany szkole na dwa lata, a SU nie spoczął na laurach. Już 25 września odbyły się kolejne demokratyczne wybory do samorządu. O stanowisko przewodniczącego starało się 9 uczniów i uczennic, którzy przygotowali plakaty wyborcze oraz program działań. Wygrała Zofia Wojtyła, a jej zastępczynią będzie Julia Gajewska. Pozostali kandydaci zasiądą w Zarządzie SU i również będą mieli wpływ na życie szkoły. Jak podkreślają opiekunki Samorządu Uczniowskiego, pani Anna Stachurska oraz pani Katarzyna Mazan pomysły uczniów są nietuzinkowe i już wiadomo, że niektóre z nich będą wprowadzone w życie.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny