Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 02-06-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1347Europejski Tydzień Sportu w ZSP w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2019-10-01

Szewieńska podstawówka przystąpiła do programu rekomendowanego przez Kuratorium. W ramach wydarzenia odbył się Sportowy Dzień Przedszkolaka, podczas którego najmłodsi próbowali swoich sił w konkursach sprawnościowych. Przedszkole przygotowało też zadanie dla pani dyrektor Małgorzaty Turczyńskiej, która otrzymując Order Uśmiechu musiała podjąć niełatwe wyzwanie wypicia soku z cytryny, zachowując przy tym szczery uśmiech.

Sportowe zmagania dla klas 1-8 na hali sportowej przygotowali nauczyciele w-f, pani Katarzyna Tkaczyk-Tofil, pani Renata Rolak oraz pan Tomasz Marynowski. Były to gra w dwa ognie, piłka nożna i piłka siatkowa. Czwartek upłynął pod znakiem pracy warsztatowej nt. zdrowego żywienia i trybu życia, które zostały przygotowane przez panią Łucję Kulibab oraz panią Katarzynę Skit. Uczniowie pracowali metodą projektową tworząc plakaty oraz hasła prozdrowotne. Na zakończenie wyłoniono zwycięzców turnieju i wręczono dyplomy. Nietypowym dopełnieniem tygodnia była wizyta siatkarek i piłkarzy ręcznych KSZO. Sportowcy opowiadali o swojej treningowe codzienności, drodze do kariery, zdrowym odżywianiu, odpowiadali na pytania uczniów i rozdawali autografy. W nadchodzącym sezonie sportowym zyskali swoja wizytą wiernych kibiców.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny