Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 19-10-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1393Udane półkolonie

Ogłoszenie ogólne
2019-07-10

Blisko 150 dzieci z Gminy Bodzechów uczestniczyło w półkoloniach zorganizowanych przez szkoły w Szewnie, Sarnówku, Chmielowie, Bodzechowie, Szwarszowicach. Dla uczestników zajęć wakacyjnych przygotowano mnóstwo atrakcji, ciekawych wycieczek i zajęć na miejscu. Letni wypoczynek został zorganizowany Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzechowie.

Zespół Szkół Publicznych w Sarnówku przygotował dla dzieci ciekawą ofertę zajęć w ramach półkolonii. Na półkolonie uczęszczało 30 osób, uczniów z klas I-VIII.Treści programu były dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów szkoły podstawowej z uwzględnieniem ich potrzeb indywidualnych.

Zajęcia odbywały się w godzinach: 9.00-14.00. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań byli nauczyciele ZSP w Sarnówku: Agnieszka Papaj i Tomasz Lenart. W pierwszym dniu został ustalony regulamin pobytu. W następnych przeprowadzano z dziećmi pogadanki na temat: dobrodziejstw i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. Zdobyły również podstawowe informacje na temat szkodliwości alkoholu, nikotyny i narkotyków oraz ich wpływu na zdrowie człowieka. Dzieci uczyły się rozpoznawać, wyrażać własne uczucia i respektować innych. Omówiono zasady bezpiecznego zachowania w środkach komunikacji publicznej oraz na basenie. W szkole uczniowie uczestniczyli w zajęciach sportowych, plastycznych i komputerowych oraz warsztatach w ramach projektu „Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” przeprowadzonych przez nauczycielkę szkoły Beatę Wanat. Pielęgniarka Iwona Szambelan przeprowadziła z dziećmi warsztaty na temat „Między zabawą, a zdrowiem”. Zajęcia miały formę aktywizującą, a opierały się na budowie Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Półkoloniści uczestniczyli w kilku wycieczkach, na przykład do Zespołu Pałacowego w Kurozwękach, Muzeum Archeologicznego w Krzemionkach, Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej, gospodarstwa agroturystycznego, kina Helios w Starachowicach, zakładu produkującego Krówki Opatowskie w Opatowie, Wioski Indiańskiej w Iwaniskach, Parku Linowego na Gutwinie czy na pływalnię „Rawszczyzna”.

Uczestnicy półkolonii w Szkole Podstawowej w Bodzechowie rozpoczęli wakacyjny wypoczynek wyjazdem na kryty basen na Rawszczyźnie. W drugim dniu odbyła się wycieczka do Sandomierza, gdzie zwiedzali zbrojownię, Stare Miasto oraz płynęli statkiem po Wiśle. W środę odbyło się spotkanie z Akademią Nauki, gdzie dzieci na warsztatach poznawały różne źródła dźwięku, dowiedziały się również na temat hałasu. Na stołówce szkolnej w ramach warsztatów kulinarnych robiły zdrowe przekąski - koktajl owocowy na bazie jogurtu, sałatkę owocową oraz kanapki. Dzieci odwiedziły Chrusty koło Zagnańska w kompleksie "Świętokrzyska Polana", gdzie zwiedziły oceanarium, park miniatur, krainę zabawy oraz z wielkim entuzjazmem wspinały się po licznych przeszkodach w parku linowym. Grupa odwiedziła też Bałtów, a tam zwiedzała zwierzyniec, co bardzo podobało się dzieciom. Był też seans filmowy "Sekretne życie zwierzaków domowych" w kinie ETIUDA, wycieczka do Żywego Muzeum Porcelany AS w Ćmielowie. Obok zwiedzania i dużej ilości bardzo ciekawych informacji dotyczących historii zakładu, produkcji wyrobów, procesów technologicznych, wystawy wyrobów porcelanowych dzieci brały udział w warsztatach, na których wyrabiały z masy porcelanowej różę, którą razem z pamiątkowym kubkiem porcelanowym zabrały do domu. Kolejny dzień półkolonii poświęcony był zawodom sportowym, konkursom plastycznym oraz zaprezentowaniu umiejętności każdej z grup. Prace dzieci można podziwiać na specjalnie przygotowanej wystawie. W Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej dzieci miały możliwość zobaczyć jak kiedyś żyło się ludziom i w jaki sposób wyglądała ich praca. Upiekły na ogniu proste ale jakże pyszne placuszki. Zakończenie półkolonii nastąpiło w zamku Krzyżtopór. Obok zwiedzania były warsztaty edukacyjno-artystyczne. Po powrocie do szkoły dzieci za wzorowe zachowanie na półkoloniach otrzymały upominki.

W półkoloniach zorganizowanych w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie, wzięło udział 170 uczniów tej placówki. Niezapomnianych wrażeń, wspólnie spędzonych chwil i atrakcji nie brakowało. Uczestnicy wypoczynku letniego uczestniczyli w zajęciach na basenie Rawszczyzna pod czujnym okiem wychowawców i ratowników. Wzięli również udział w ciekawych wycieczkach: Park Jurajski w Bałtowie, Góry Świętokrzyskie, osada średniowieczna w Szklanej Hucie.

W półkoloniach w Szwarszowicach uczestniczyło 30 dzieci w wieku 9 – 13 lat. przygotowano dla nich zajęcia sportowo - rekreacyjne, muzyczno-taneczne, plastyczne oraz konkursy i quizy. Dzieci dwukrotnie odwiedziły kino „ Etiuda”, czterokrotnie były na basenie „Rawszczyzna”. Poznawały także historię swojego regionu, zwiedziły „Muzeum Przyrody i Techniki” w Starachowicach oraz średniowieczną osadę w Szklanej Hucie. By wypoczynek był nie tylko przyjemny, ale i pożyteczny, prowadzące półkolonie wychowawczynie: Magdalena Śliwka i Joanna Puchała zadbały o to, aby dzieci miały możliwość odkrywania nowych wartości, poszerzyły swoją wiedzę na temat zagrożeń społecznych i zapobiegania niepożądanym zachowaniom, rozwijały pozytywne emocje i uczucia oraz uczyły się radzenia sobie ze wszechobecnym stresem. Te przysłowiowe „trzy łyki profilaktyki” połączono z ćwiczeniami umiejętności nawiązywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych. Na zakończenie półkolonii odbyło się ognisko, uczestnicy otrzymali upominki rzeczowe i dyplomy.

Półkolonie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Chmielowie półkolonie zorganizowano dla 30 uczniów z kl. I-VII. Dzieciom zapewniono wiele atrakcyjnych propozycji wypoczynku oraz zajęć o charakterze profilaktycznym. Opiekę nad dziećmi sprawował: Anna Zasada i Małgorzata Zięba pod kierownictwem Aleksandry Nowak- dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowie.W pierwszym dniu zapoznano uczestników półkolonii z wychowawcami poszczególnych grup, planem zajęć na każdy dzień, regulaminem półkolonii, zasadami bezpiecznego podróżowania autokarem oraz zachowania w miejscach publicznych, przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze i w wodzie. Ciekawymi okazały się dalsze wycieczki: do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, kina Helios w Starachowicach, na basen i do Fikolandu. W Ujeździe zwiedzili zamek Krzyżtopór oraz uczestniczyli w warsztaty robienia biżuterii, malowania miecza. W Sandomierzu było oglądanie trasy podziemnej, zbrojowni, rejs statkiem. Zaproponowano również wyjazd do Ćmielowa, do Żywego Muzeum Porcelany, warsztaty ceramiczne, wycieczka do Bałtowa, tam dzieci zwiedziły Jurapark, Oceanarium, Zwierzyniec. Zorganizowano również wycieczkę do restauracji, gdzie dzieci własnoręcznie przygotowywały potrawy. Na terenie szkoły nie zabrakło atrakcji: zwiedzanie ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych po okolicach Chmielowa, gry i zabawy sportowe na szkolnym placu zabaw i na korcie, piknik w lesie. Na zakończenie półkolonii wręczono dzieciom dyplomy oraz upominki.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny