STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8878Mieszka?cy poczekaj? na poldery

Ogoszenie oglne
2019-06-14

Mieszkacy wirny, Jdrzejowic, Mychowa, Mychowa Kolonii nadal czekaj na poldery zalewowe, ktre miay uchroni ich posesje i pola przed zalaniem.
Kilka lat temu mieszkacy tych miejscowoci w gminie Bodzechw, otrzymali bardzo dobr informacj. Ot zapada decyzja o budowie czterech polderw zalewowych, trzech w Mychowie, jednego w Jdrzejowicach. Wjt Jerzy Murzyn przypomina, e Gmina Bodzechw wsplnie z gmin Ostrowiec w. oraz Zarzdem Melioracji i Urzdze Wodnych sfinansowali dokumentacj. Inwestycja miaa kosztowa 20 mln zotych.

- Z uksztatowania terenu wynika, e wanie w tym rejonie podczas oberwania chmury zbiera si najwicej wody. Te cztery poldery mog pomieci 600 tysicy metrw szeciennych wody. Idea jest taka, e woda w polderach jest przetrzymywana przed spitrzeniem i zalaniem terenu, i sukcesywnie odpywa do Mody- wyjania wjt Jerzy Murzyn.- Wypacono nawet odszkodowania wacicielom na kwot 1,3 mln zotych. Byo pierwsze czytanie o przyznaniu pienidzy z funduszu europejskiego. Na skutek decyzji rzdu powoano „Wody Polskie” i zabrano kompetencje z samorzdu wojewdzkiego.

Temat budowy suchych polderw stan w miejscu. Mieszkacy si niecierpliw i oczekuj konkretnych deklaracji czy inwestycja ma w ogle szans na realizacj. Std zorganizowanie z ich inicjatywy spotkania, w ktrym uczestniczyli ostrowieccy parlamentarzyci- Jarosaw Rusiecki i Andrzej Kryj, radny sejmiku Arkadiusz Bk, Maciej Brzeski zastpca dyrektora „Wd Polskich” z Radomia, wicestarosta Andrzej Jaboski, jak rwnie wjt gminy Bodzechw i sekretarz Urzdu Magorzata Sobieraj.

Gocie z „Wd Polskich” zadeklarowali, e jest wielce prawdopodobne, e w przyszym roku rozpocznie si budowa polderw. Inwestycja jest przygotowana, jest pozwolenie na budow, decyzja rodowiskowa tylko problem w braku pienidzy. Bowiem instytucja rzdowa, jak s „Wody Polskie” nie moe skorzysta z RPO, a pki co w budecie nie ma pienidzy na to przedsiwzicie.

- Zaproponowaem, aby pod koniec roku albo na pocztku przyszego zorganizowa spotkanie w takim samym gronie i dowiedzie si jakie s postpy. Jest to kluczowe zadanie, bowiem zagroenie s mieszkacy i ich dobytek. Normalne opady deszczu nie powoduj problemu, ale oberwania chmury ktre zdarzaj si co kilka lat, skutkuj ogromnymi zniszczeniami- stwierdzi gospodarz gminy.

Podczas spotkania poruszono rwnie temat koszenia waw na Modle. Przedstawiciele dyrekcji „Wd Polskich” zadeklarowali, e rusz niebawem. To rwnie okazuje si problematyczne bowiem, do tej pory samorzdy przekazyway Zarzdowi Melioracji dotacje na wykoszenie. Teraz jest to zabronione, poniewa Ustawa o finansach publicznych zabrania samorzdom przekazywania rodkw instytucjom rzdowym.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny