STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
7948Tydzie? Profilaktyki z PSP im. Walentego Stefa?skiego w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2019-06-06

W PSP im. Walentego Stefaskiego odby si Tydzie Profilaktyki, ktry spotka si z duym zainteresowaniem wszystkich uczniw klas 0-III, klas IV-VIII oraz gimnazjum. Codziennie, przez 5 dni organizowane byy przerne atrakcje, prelekcje, przedstawienia. Dziaania te miay na celu pokaza dzieciom alternatywne sposoby spdzania wolnego czasu, a take promowa zdrowy styl ycia i ostrzega przed realnym zagroeniem uzalenieniami. Szko odwiedzili przedstawiciele Pastwowej Stray Poarnej, ktrzy mwili o niebezpieczestwie wypalania traw i bezpiecznym spdzaniu czasu wolnego, gocie z Powiatowej Komendy Policji zwracali uwag na zagroenia zwizane z cyberprzemoc i dopalaczami.

Przedstawiciele Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej prowadzili prelekcj na temat zdrowego odywiania i problemu otyoci u dzieci. Bardzo wartociowe byo rwnie spotkanie z paniami z Ostrowieckiego Klubu Amazonek, ktre pokazay dziewcztom w jaki sposb bada piersi i na czym polega profilaktyka. W trakcie tego tygodnia uczniowie mogli obejrze liczne przedstawienia profilaktyczne tj. „Szanuj zdrowie jak je masz bo o rne bzdury dbasz”, w ktrym wystpili uczniowie klasy IV b i VI PSP z Bodzechowa, spektakl teatru Maska z Krakowa „Zapltani w sieci” oraz teatrzyk „Kopciuszek na sportowo” przedstawiany przez rodzicw, nauczycieli i uczniw z Publicznej Szkoy Podstawowej w Szwarszowicach, ktry odbiorcy zapamitaj na dugo. Wystpy taneczno-gimnastyczne, wietna gra aktorska, humor i zabawowy przekaz urzeky przedszkolakw oraz uczniw caej szkoy. Do dzi wspominaj balet „Jezioro abdzie”, bdcy czci teatrzyku w wykonaniu panw ze Szwarszowic. Tydzie Profilaktyki by jednym z dziaa zaplanowanych przez SKPCK a nad caoci czuway panie Joanna Budze, Magorzata Szemraj, Karolina Polit i Justyna Cichocka. Dyrekor PSP Konrad elazowski wraz z nauczycielami skada serdeczne podzikowania na rce tych wszystkich, ktrzy wczyli si w przygotowania Tygodnia Profilaktyki.

Jestemy przekonani, e dzieci i modzie s bogatsi w wiedz i umiejtnoci, ktre mamy nadziej bd wprowadza w praktyk prowadzc zdrowe, bez uzalenie i zych nawykw ycie.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny