Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 15-09-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
5877Tydzień Profilaktyki z PSP im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2019-06-06

W PSP im. Walentego Stefańskiego odbył się Tydzień Profilaktyki, który spotkał się z dużym zainteresowaniem wszystkich uczniów klas 0-III, klas IV-VIII oraz gimnazjum. Codziennie, przez 5 dni organizowane były przeróżne atrakcje, prelekcje, przedstawienia. Działania te miały na celu pokazać dzieciom alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, a także promować zdrowy styl życia i ostrzegać przed realnym zagrożeniem uzależnieniami. Szkołę odwiedzili przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, którzy mówili o niebezpieczeństwie wypalania traw i bezpiecznym spędzaniu czasu wolnego, goście z Powiatowej Komendy Policji zwracali uwagę na zagrożenia związane z cyberprzemocą i dopalaczami.

Przedstawiciele Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej prowadzili prelekcję na temat zdrowego odżywiania i problemu otyłości u dzieci. Bardzo wartościowe było również spotkanie z paniami z Ostrowieckiego Klubu Amazonek, które pokazały dziewczętom w jaki sposób badać piersi i na czym polega profilaktyka. W trakcie tego tygodnia uczniowie mogli obejrzeć liczne przedstawienia profilaktyczne tj. „Szanuj zdrowie jak je masz bo o różne bzdury dbasz”, w którym wystąpili uczniowie klasy IV b i VI PSP z Bodzechowa, spektakl teatru Maska z Krakowa „Zaplątani w sieci” oraz teatrzyk „Kopciuszek na sportowo” przedstawiany przez rodziców, nauczycieli i uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Szwarszowicach, który odbiorcy zapamiętają na długo. Występy taneczno-gimnastyczne, świetna gra aktorska, humor i zabawowy przekaz urzekły przedszkolaków oraz uczniów całej szkoły. Do dziś wspominają balet „Jezioro Łabędzie”, będący częścią teatrzyku w wykonaniu panów ze Szwarszowic. Tydzień Profilaktyki był jednym z działań zaplanowanych przez SKPCK a nad całością czuwały panie Joanna Budzeń, Małgorzata Szemraj, Karolina Polit i Justyna Cichocka. Dyrekor PSP Konrad Żelazowski wraz z nauczycielami składa serdeczne podziękowania na ręce tych wszystkich, którzy włączyli się w przygotowania Tygodnia Profilaktyki.

Jesteśmy przekonani, że dzieci i młodzież są bogatsi w wiedzę i umiejętności, które mamy nadzieję będą wprowadzać w praktykę prowadząc zdrowe, bez uzależnień i złych nawyków życie.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny